حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

نام فایل : حسابداری پیمانکاری
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۶
حجم : ۳۰۰ کیلوبایت
حسابداری پیمانکاری                                    کلیاتى پیرامون حسابدارى                                قراردادهاى بلندمدت پیمانکارىموسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و…

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

نام فایل : حسابداری پیمانکاری
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۶
حجم : ۳۰۰ کیلوبایت
حسابداری پیمانکاری                                    کلیاتى پیرامون حسابدارى                                قراردادهاى بلندمدت پیمانکارىموسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و…

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

نام فایل : حسابداری پیمانکاری
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۶
حجم : ۳۰۰ کیلوبایت
حسابداری پیمانکاری                                    کلیاتى پیرامون حسابدارى                                قراردادهاى بلندمدت پیمانکارىموسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و…

سایر رشته های فنی مهندسی