حسابرسی عملکرد و عملیاتی ۱۷ ص

شناسه محصول: a7b619e45a8f دسته:

توضیحات

حسابرسی عملکرد و عملیاتی ۱۷ ص

حسابرسی عملکرد و عملیاتی    17 ص

حسابرسی عملکرد و عملیاتی ۱۷ ص

نام فایل : حسابرسی عملکرد و عملیاتی ۱۷ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۱۲۵ کیلوبایت
فهرست مطالب:حسابرسی عملکرد و عملیاتیچکیده مقدمه حسابرسی عملکرد مفاهیم اساسی استانداردها اصول حسابرسی عملکرد مقایسه با حسابرسی صورت‌های مالی نتیجه گیری منابع و ماخذ حسابرسی عملکرد و عملیاتیحسابرسـی عملکـرد یک ابـزار مفیـد برای اصلاح سیستم ها و هدایت سازمان به سوی اهداف آن است. در کشور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و کیفیت…

حسابرسی عملکرد و عملیاتی    17 ص

حسابرسی عملکرد و عملیاتی ۱۷ ص

نام فایل : حسابرسی عملکرد و عملیاتی ۱۷ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۱۲۵ کیلوبایت
فهرست مطالب:حسابرسی عملکرد و عملیاتیچکیده مقدمه حسابرسی عملکرد مفاهیم اساسی استانداردها اصول حسابرسی عملکرد مقایسه با حسابرسی صورت‌های مالی نتیجه گیری منابع و ماخذ حسابرسی عملکرد و عملیاتیحسابرسـی عملکـرد یک ابـزار مفیـد برای اصلاح سیستم ها و هدایت سازمان به سوی اهداف آن است. در کشور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و کیفیت…

حسابرسی عملکرد و عملیاتی    17 ص

حسابرسی عملکرد و عملیاتی ۱۷ ص

نام فایل : حسابرسی عملکرد و عملیاتی ۱۷ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۱۲۵ کیلوبایت
فهرست مطالب:حسابرسی عملکرد و عملیاتیچکیده مقدمه حسابرسی عملکرد مفاهیم اساسی استانداردها اصول حسابرسی عملکرد مقایسه با حسابرسی صورت‌های مالی نتیجه گیری منابع و ماخذ حسابرسی عملکرد و عملیاتیحسابرسـی عملکـرد یک ابـزار مفیـد برای اصلاح سیستم ها و هدایت سازمان به سوی اهداف آن است. در کشور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و کیفیت…

سایر رشته های فنی مهندسی