حفاظت ژنراتور ۴۱ ص

حفاظت ژنراتور ۴۱ ص

حفاظت ژنراتور 41 ص

حفاظت ژنراتور ۴۱ ص

نام فایل : حفاظت ژنراتور ۴۱ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۴۳
حجم : ۲۹۱ کیلوبایت
حفاظت ژنراتورنویسنده : امیر – ساعت ۱٢:۳۶ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱۶ ژنراتورهای سنکرون ماشینی است که برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکیac به کار می رود.در ژنراتور سنکرون یک ولتاژ dc به رتور داده می شود تا میدان مغانطیسی رتور شکل بگیرد و سپس رتور به حرکت در می اید و در سیم پیچ های استاتور ولتاژ سه فاز القاء می کند.برای رساندن جریان dc به رتور مکانیزم خاصی مورد نظر…

حفاظت ژنراتور 41 ص

حفاظت ژنراتور ۴۱ ص

نام فایل : حفاظت ژنراتور ۴۱ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۴۳
حجم : ۲۹۱ کیلوبایت
حفاظت ژنراتورنویسنده : امیر – ساعت ۱٢:۳۶ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱۶ ژنراتورهای سنکرون ماشینی است که برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکیac به کار می رود.در ژنراتور سنکرون یک ولتاژ dc به رتور داده می شود تا میدان مغانطیسی رتور شکل بگیرد و سپس رتور به حرکت در می اید و در سیم پیچ های استاتور ولتاژ سه فاز القاء می کند.برای رساندن جریان dc به رتور مکانیزم خاصی مورد نظر…

حفاظت ژنراتور 41 ص

حفاظت ژنراتور ۴۱ ص

نام فایل : حفاظت ژنراتور ۴۱ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۴۳
حجم : ۲۹۱ کیلوبایت
حفاظت ژنراتورنویسنده : امیر – ساعت ۱٢:۳۶ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱۶ ژنراتورهای سنکرون ماشینی است که برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکیac به کار می رود.در ژنراتور سنکرون یک ولتاژ dc به رتور داده می شود تا میدان مغانطیسی رتور شکل بگیرد و سپس رتور به حرکت در می اید و در سیم پیچ های استاتور ولتاژ سه فاز القاء می کند.برای رساندن جریان dc به رتور مکانیزم خاصی مورد نظر…

سایر رشته های فنی مهندسی