حق العمل کاری ۱۵

حق العمل کاری ۱۵

حق العمل کاری  15

حق العمل کاری ۱۵

نام فایل : حق العمل کاری ۱۵
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۳
حجم : ۵۸ کیلوبایت
تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرکماده ۳۷۶- حق العمل کاردر گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد کسانیکه بدون داشتن کارت حق العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می دهند نمی توانند بیش از ۱۰ مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه…

حق العمل کاری  15

حق العمل کاری ۱۵

نام فایل : حق العمل کاری ۱۵
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۳
حجم : ۵۸ کیلوبایت
تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرکماده ۳۷۶- حق العمل کاردر گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد کسانیکه بدون داشتن کارت حق العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می دهند نمی توانند بیش از ۱۰ مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه…

حق العمل کاری  15

حق العمل کاری ۱۵

نام فایل : حق العمل کاری ۱۵
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۳
حجم : ۵۸ کیلوبایت
تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرکماده ۳۷۶- حق العمل کاردر گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد کسانیکه بدون داشتن کارت حق العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می دهند نمی توانند بیش از ۱۰ مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه…

سایر رشته های فنی مهندسی