حمام های سنتی

توضیحات

حمام های سنتی

حمام های سنتی


فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در ۴۱ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس و نقشه میباشد. فهرست مطالب فایل دانلودی: وجه تسمیه تاریخچه و پیشینه سیر تحول                                     معماری حمام  ورودی  بینه  میاندر  گرمخانه   خزانه  استخریا چاله حوض  شاه نشین  خن یا تون دودکش و گربه رو  نورگیری و تهویه مصالح تزیینات   نمونه ها حمام خسرو آقا اصفهان حمام چهار فصل اراک حمام وکیل شیراز حمام گنجعلی خان کرمان حمام علی آقا اصفهان حمام خان یز د حمام سلطان امیر احمد کاشان حمام فین کاشان …

حمام های سنتی


فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در ۴۱ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس و نقشه میباشد. فهرست مطالب فایل دانلودی: وجه تسمیه تاریخچه و پیشینه سیر تحول                                     معماری حمام  ورودی  بینه  میاندر  گرمخانه   خزانه  استخریا چاله حوض  شاه نشین  خن یا تون دودکش و گربه رو  نورگیری و تهویه مصالح تزیینات   نمونه ها حمام خسرو آقا اصفهان حمام چهار فصل اراک حمام وکیل شیراز حمام گنجعلی خان کرمان حمام علی آقا اصفهان حمام خان یز د حمام سلطان امیر احمد کاشان حمام فین کاشان …

حمام های سنتی


فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در ۴۱ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس و نقشه میباشد. فهرست مطالب فایل دانلودی: وجه تسمیه تاریخچه و پیشینه سیر تحول                                     معماری حمام  ورودی  بینه  میاندر  گرمخانه   خزانه  استخریا چاله حوض  شاه نشین  خن یا تون دودکش و گربه رو  نورگیری و تهویه مصالح تزیینات   نمونه ها حمام خسرو آقا اصفهان حمام چهار فصل اراک حمام وکیل شیراز حمام گنجعلی خان کرمان حمام علی آقا اصفهان حمام خان یز د حمام سلطان امیر احمد کاشان حمام فین کاشان …

فنی و مهندسی

حمام های سنتی, معماری حمام, بینه, خزانه, حمام چهار فصل اراک, حمام وکیل شیراز, حمام فین کاشان, حمام خان یزد, حمام سلطان امیر احمد کاشان, نورگیری