خاتم سازی ۱۹ ص

خاتم سازی ۱۹ ص

خاتم سازی 19 ص

خاتم سازی ۱۹ ص

نام فایل : خاتم سازی ۱۹ ص
فرمت : .DOC
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۶
حجم : ۱۶۹ کیلوبایت
خاتم سازیهنرهای سنتی ایران، هنرهای اصیل مردمی و نشات گرفته از فطرتی پاک است که از دیر باز در تمامی شئون زندگی مردم رسوخ کرده و به صورت جزئی تفکیک ناپذیر درآمده اند.این هنرها، از گذشته دور تا کنون، بدون تغییرات زیاد باقی مانده اند و اگر به آنها توجه نشود رفته رفته به بوته فراموشی سپرده خواهند شد.خاتم سازیخاتم سازی یکی از هنرهای با ارزش شرق است. از گذشته خاتم سازی…

خاتم سازی 19 ص

خاتم سازی ۱۹ ص

نام فایل : خاتم سازی ۱۹ ص
فرمت : .DOC
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۶
حجم : ۱۶۹ کیلوبایت
خاتم سازیهنرهای سنتی ایران، هنرهای اصیل مردمی و نشات گرفته از فطرتی پاک است که از دیر باز در تمامی شئون زندگی مردم رسوخ کرده و به صورت جزئی تفکیک ناپذیر درآمده اند.این هنرها، از گذشته دور تا کنون، بدون تغییرات زیاد باقی مانده اند و اگر به آنها توجه نشود رفته رفته به بوته فراموشی سپرده خواهند شد.خاتم سازیخاتم سازی یکی از هنرهای با ارزش شرق است. از گذشته خاتم سازی…

خاتم سازی 19 ص

خاتم سازی ۱۹ ص

نام فایل : خاتم سازی ۱۹ ص
فرمت : .DOC
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۶
حجم : ۱۶۹ کیلوبایت
خاتم سازیهنرهای سنتی ایران، هنرهای اصیل مردمی و نشات گرفته از فطرتی پاک است که از دیر باز در تمامی شئون زندگی مردم رسوخ کرده و به صورت جزئی تفکیک ناپذیر درآمده اند.این هنرها، از گذشته دور تا کنون، بدون تغییرات زیاد باقی مانده اند و اگر به آنها توجه نشود رفته رفته به بوته فراموشی سپرده خواهند شد.خاتم سازیخاتم سازی یکی از هنرهای با ارزش شرق است. از گذشته خاتم سازی…

سایر رشته های فنی مهندسی