خازن۲

شناسه محصول: a06f83c85e70 دسته:

توضیحات

خازن۲

خازن2

خازن۲

نام فایل : خازن۲
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۷
حجم : ۷۲ کیلوبایت
همه چیز در مورد خازنخازنخازن ها انرژی الکتریکی را نگهداری می کنند و به همراه مقاومت ها ، در مدارات تایمینگ استفاده می شوند . همچنین از خازن ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می شود . از خازن ها در مدارات بعنوان فیلتر هم استفاده می شود . زیرا خازن ها به راحتی سیگنالهای غیر مستقیم AC را عبور می دهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم DC  می شوند .ظرفیت :ظرفیت معیاری…

خازن2

خازن۲

نام فایل : خازن۲
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۷
حجم : ۷۲ کیلوبایت
همه چیز در مورد خازنخازنخازن ها انرژی الکتریکی را نگهداری می کنند و به همراه مقاومت ها ، در مدارات تایمینگ استفاده می شوند . همچنین از خازن ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می شود . از خازن ها در مدارات بعنوان فیلتر هم استفاده می شود . زیرا خازن ها به راحتی سیگنالهای غیر مستقیم AC را عبور می دهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم DC  می شوند .ظرفیت :ظرفیت معیاری…

خازن2

خازن۲

نام فایل : خازن۲
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۷
حجم : ۷۲ کیلوبایت
همه چیز در مورد خازنخازنخازن ها انرژی الکتریکی را نگهداری می کنند و به همراه مقاومت ها ، در مدارات تایمینگ استفاده می شوند . همچنین از خازن ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می شود . از خازن ها در مدارات بعنوان فیلتر هم استفاده می شود . زیرا خازن ها به راحتی سیگنالهای غیر مستقیم AC را عبور می دهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم DC  می شوند .ظرفیت :ظرفیت معیاری…

سایر رشته های فنی مهندسی