خسرو پسر حارث

شناسه محصول: 6d3e3df50b97 دسته:

توضیحات

خسرو پسر حارث

خسرو پسر حارث

خسرو پسر حارث

نام فایل : خسرو پسر حارث
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۰
حجم : ۷۳ کیلوبایت
خسرو پسر حارث از خاندانهای معروف قریه قبادیان بود. قبادیان ناحیه ای از نواحی تابعه شهر بلخ در کنار یکی از شاخه های رود جیحون بنا شده بود. خسرو در دیوان والی صاحب شغلی بود و از بزرگان به شمار می رفت او دارای دو پسر بود که پسر دوم او همان ناصر خسرو قبادیانی که در سال ۳۸۲ دیده به جهان گشود. توجه بیش از حد خسرو به دومین پسرشان ناصر حسادت برادر بزرگتر ابوالفتح را برانگیخت حکومت…

خسرو پسر حارث

خسرو پسر حارث

نام فایل : خسرو پسر حارث
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۰
حجم : ۷۳ کیلوبایت
خسرو پسر حارث از خاندانهای معروف قریه قبادیان بود. قبادیان ناحیه ای از نواحی تابعه شهر بلخ در کنار یکی از شاخه های رود جیحون بنا شده بود. خسرو در دیوان والی صاحب شغلی بود و از بزرگان به شمار می رفت او دارای دو پسر بود که پسر دوم او همان ناصر خسرو قبادیانی که در سال ۳۸۲ دیده به جهان گشود. توجه بیش از حد خسرو به دومین پسرشان ناصر حسادت برادر بزرگتر ابوالفتح را برانگیخت حکومت…

خسرو پسر حارث

خسرو پسر حارث

نام فایل : خسرو پسر حارث
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۰
حجم : ۷۳ کیلوبایت
خسرو پسر حارث از خاندانهای معروف قریه قبادیان بود. قبادیان ناحیه ای از نواحی تابعه شهر بلخ در کنار یکی از شاخه های رود جیحون بنا شده بود. خسرو در دیوان والی صاحب شغلی بود و از بزرگان به شمار می رفت او دارای دو پسر بود که پسر دوم او همان ناصر خسرو قبادیانی که در سال ۳۸۲ دیده به جهان گشود. توجه بیش از حد خسرو به دومین پسرشان ناصر حسادت برادر بزرگتر ابوالفتح را برانگیخت حکومت…

سایر رشته های فنی مهندسی