خیام و رودکی

شناسه محصول: 6af45c79c819 دسته:

توضیحات

خیام و رودکی

خیام و رودکی

خیام و رودکی

نام فایل : خیام و رودکی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۰
حجم : ۵۷ کیلوبایت
خیام زندگی نامه امام غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری یکی از حکماء و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است . سال ولادت او دقیقا مشخص نیست . او در شهر نیشابور به دنیا آمد . به این علت به او خیام می گفتند چون پدرش به شغل خیمه دوزی مشغول بوده است . او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آمد ، او دارای هوشی فوق العاده بوده و…

خیام و رودکی

خیام و رودکی

نام فایل : خیام و رودکی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۰
حجم : ۵۷ کیلوبایت
خیام زندگی نامه امام غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری یکی از حکماء و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است . سال ولادت او دقیقا مشخص نیست . او در شهر نیشابور به دنیا آمد . به این علت به او خیام می گفتند چون پدرش به شغل خیمه دوزی مشغول بوده است . او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آمد ، او دارای هوشی فوق العاده بوده و…

خیام و رودکی

خیام و رودکی

نام فایل : خیام و رودکی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۰
حجم : ۵۷ کیلوبایت
خیام زندگی نامه امام غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری یکی از حکماء و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است . سال ولادت او دقیقا مشخص نیست . او در شهر نیشابور به دنیا آمد . به این علت به او خیام می گفتند چون پدرش به شغل خیمه دوزی مشغول بوده است . او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آمد ، او دارای هوشی فوق العاده بوده و…

سایر رشته های فنی مهندسی