داخل تراشی و جا خار زنی ۱۱ ص

شناسه محصول: 0b6923052da3 دسته:

توضیحات

داخل تراشی و جا خار زنی ۱۱ ص

داخل تراشی و جا خار زنی 11 ص

داخل تراشی و جا خار زنی ۱۱ ص

نام فایل : داخل تراشی و جا خار زنی ۱۱ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۲
حجم : ۱۲۳ کیلوبایت
۷۷۰-۴۶۸-۴۹۸داخل تراشی و جا خار زنیدر این مرحله ساقه کشویی درون فک ها بسته شده و فیکسچر V شکل از بالا کشویی را نگه می دارد در این مرحله ابزار از یک طرف وارد سوراخ بغل کشویی شده و صافی سطح داخل سوراخ را بالا می برد و پس از آن وارد سوراخ بعدی می شود و بعد از انجام کار از قطعه کار فاصله می گیرد و ابزار دیگر از طرف مقابل به ترتیب وارد سوراخ ها می شود و بعد از قرار گرفتن در…

داخل تراشی و جا خار زنی 11 ص

داخل تراشی و جا خار زنی ۱۱ ص

نام فایل : داخل تراشی و جا خار زنی ۱۱ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۲
حجم : ۱۲۳ کیلوبایت
۷۷۰-۴۶۸-۴۹۸داخل تراشی و جا خار زنیدر این مرحله ساقه کشویی درون فک ها بسته شده و فیکسچر V شکل از بالا کشویی را نگه می دارد در این مرحله ابزار از یک طرف وارد سوراخ بغل کشویی شده و صافی سطح داخل سوراخ را بالا می برد و پس از آن وارد سوراخ بعدی می شود و بعد از انجام کار از قطعه کار فاصله می گیرد و ابزار دیگر از طرف مقابل به ترتیب وارد سوراخ ها می شود و بعد از قرار گرفتن در…

داخل تراشی و جا خار زنی 11 ص

داخل تراشی و جا خار زنی ۱۱ ص

نام فایل : داخل تراشی و جا خار زنی ۱۱ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۲
حجم : ۱۲۳ کیلوبایت
۷۷۰-۴۶۸-۴۹۸داخل تراشی و جا خار زنیدر این مرحله ساقه کشویی درون فک ها بسته شده و فیکسچر V شکل از بالا کشویی را نگه می دارد در این مرحله ابزار از یک طرف وارد سوراخ بغل کشویی شده و صافی سطح داخل سوراخ را بالا می برد و پس از آن وارد سوراخ بعدی می شود و بعد از انجام کار از قطعه کار فاصله می گیرد و ابزار دیگر از طرف مقابل به ترتیب وارد سوراخ ها می شود و بعد از قرار گرفتن در…

سایر رشته های فنی مهندسی