دانلودپاورپوینت درباره ی افزایش ظرفیت در فیبر نوری تک مدی ۳۵ اسلایدفرمت فایل : .ppt
 
تعداد اسلاید : 35 اسلاید
 
قسمتی از متن :
 
افزايش ظرفيت در فيبر نوري تك مدي
صادق عباس
ي
شاهکوه
(دكتراي شبكه هاي نوري)
مدير گروه پژوهشي مخابرات نوري-مركز تحقيقات مخابرات ايران
سالن ويدئو كنفرانس شركت مخابرات ايران-شهريور 1386
Shahkooh@itrc.ac.ir
منحني تلفات بر حسب طول موج براي فيبر نوري
2
ظرف
ي
ت ف
ي
بر نور
ي
1- فرض کن
ي
د که ط
ي
ف قابل استفاده
ي
ک ف
ي
بر از 1260 تا 1675 نانومتر است.
2- فرض کن
ي
د
ي
ک س
ي
ستم
DWDM
با فاصله کانالها
ي
1 نانومتر دار
ي
م پس تعداد کانالهاحدود 415 است.
3- فرض کن
ي
د نرخ ارسال داده ها
ي
هر کانال
10Gb/s
م
ي
باشد.
بنا بر ا
ي
ن ظرف
ي
ت اين رشته ف
ي
بر برابر
415x10Gb/s=4.15
Tb/s
است
هدف: افزايش ظرفيت راه حل: در سه فرض فوق نهفته است.
3
راه حل اول: افزايش طيف قابل استفاده
حذف پيكهاي تلفات
پوشش تقويت كننده ها
4