دانلودپاورپوینت درباره ی انالیز فرکانسلینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :   .PPT  ( قابل ويرايش و آماده پرينت  )  قسمتی از متن .PPT :    تعداد اسلاید : 33 اسلاید داده ها -پیوسته Continuous sample data : اندازه گیری پدیده در یک زمان مشخص pulse data : مقدار تجمعی یک پدیده در یک فاصله زمانی مشخص گسسته Discrete مشخصات آماری داده های سری زمانی ایستا Stationary : خصوصیات توزیع آنها مثل میانگین و انحراف معیار در طول سری آماری ثابت بماند غیرایستا Non-Stationary  با کوچک شدن مقیاس شانس ایستا بودن کاهش می یابد مشخصات آماری میانگین : مقدار متوسطی که داده ها حول آن یکنواخت تقسیم شده اند اولین گشتاور از مبدا میانه median مد mode دامنه واریانس : میزان پراکندگی داده ها (میانگین مربع انحراف معیار داده ها از میانگین) (گشتاور دوم داده ها حول میانگین) جذر واریانس = انحراف معیار مشخصات آماری ضریب تغییرات :  چولگی skewness : گشتاور سوم داده ها حول میانگین، نشان دهنده تقارن داده ها است مشخصات آماری کشیدگی Kourtosis :  گشتاور چهارم داده ها حو …