دانلود تحقیق آماده با موضوع اعمال ماه مبارک شعبان بصورت بروشور-۲صفحه ورد          حضرت محمد (ص) فرمودند : شعبان ماه من است و هر كس يك روز از ماه مرا روزه بدارد بهشت بر او واجب مي شود . اعمال مشترك اين ماه چند امر است اول هر روز هفتاد مرتبه بگويد : اَسْتَغْفِرُاللهَ وَ اَسْئَلُهُ التّوبَهْْ كه بهترين دعاها و ذكر ها در اين ماه استغفار است و هر كه در اين ماه هفتاد مرتبه استغفار كند مثل آن است كه هفتاد هزار در ماههاي ديگر استغفار كند و هر روز مي تواند هفتاد مرتبه بگويد : ‌اَسْتَغْفِرُاللهَ الَّذي لاََ اِلََه َاِلا هُوَالرَّحمََنُ الرَّحيمِ الحَيُّ القَيُّومُ وَ اَتُوبُ اِلَيهِ . دوم در اين ماه بسيار تصدق (صدقه) دهد تا حق تعالي بدن او بر آتش جهنم حرام گرداند . سوم در تمام اين ماه هزار مرتبه بگويد :  لاََ اِلهَ اِلاّ اللهُ وَ لاََ نَعْبُدُ اِلاََّ اِيََّاهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدينَ وَ لَوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ كه ثواب بسيار دارد از جمله آنكه عبادت هزار ساله برای خرید کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید …