دانلود تحقیق آماده با موضوع برنامه های ارائه خدمات بهداشت روان -۲صفحه ورد            برنامه هاي ارائه خدمات بهداشت روان به مردم در شبكه هاي بهداشت و درمان از سال 1368 در شهرستان ساوجبلاغ شروع شد و از سال 1375در تمام شهرستانهاي تحت پوشش اين معاونت(غرب تهران، كرج،شهريار ، رباط كريم،نظرآباد)گسترش يافت. هم اكنون حاضر 98% ازمناطق روستايي و 25% از مناطق شهري تحت پوشش برنامه هاي بهداشت روان هستند. يكي از مهمترين سياستها وبرنامه هاي آينده گسترش بيشترخدمات بهداشت روان در مناطق شهري است. برای خرید کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید …