حسابداری منابع انسانی در ایران و جهان

2,000 تومان

حسابداری منابع انسانی در ايران و جهان

 

تاریخچه حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی چیست؟

ثبت هاي حسابداري

مدل‌هاي  ارزش‌ گذاري منابع انساني

دلایل ارزش گذاری منابع انسانی

توضیحات

دانلود تحقیق

حسابداری منابع انسانی در ایران و جهان

رشته حسابداری

 

فهرست:

چکیده:

مقدمه:

تاریخچه حسابداری منابع انسانی:

حسابداری منابع انسانی چیست ؟

ثبت های حسابداری

مدل‌های  ارزش‌ گذاری منابع انسانی

دلایل ارزش گذاری منابع انسانی

صورت‌های مالی:

صورت حساب سود (زیان)

استهلاک:

حسابداری منابع انسانی در ایران و جهان

انتقادات و مشکلات:

نتیجه گیری:

منابع:

 

حسابداری منابع انسانی در ایران و جهان
حسابداری منابع انسانی در ایران و جهان

چکیده:

یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. حسابداری منابع انسانی ، شناسایی و ارزیابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص ذینفع در سه بخش اساسی، شناسایی (تشخیص کمیت و کیفیت آن و تهیه آمار مناسب)، ارزیابی( اندازه گیری ارزش اقتصادی و تعیین میزان مالی آن) و گزارشگری (تنظیم و ارایه گزارش‌های مالی مناسب در مورد آن) تعریف می‌شود. در این مبحث، تثبت‌های حسابداری ، مدل‌های ارزش‌گذاری منابع انسانی، استهلاک و صورت‌های مالی  مطرح می گردد.

مقدمه:

در مباحث جدید مدیریتی در موضوع منابع انسانی و راهکارهای ارزیابی این منابع در دهه اخیـــر جایگاه و اهمیت ویژه‌ای یافته است که از یک طرف جزو منابع نامحدود تلقی می‌شوند و از طرف دیگر کم توجهی به آن، کلیه منابع دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در حسابداری نوین نیز مباحث خاصی را مطرح کرده است، امروز تردیدی نیست که منابع نیروی انسانی نیز باید قیمت‌گذاری و به عنوان بخشی از دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه منعکس شوند و استهلاک این منابع نیز به شیوه‌ی خاص محاسبه و منظور شود. همچنان که در بسیاری از کشورها استهلاک منابع انسانی نیز در مجموعه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار داده می‌شود که این موضوع به نوبه‌ی خود سود را افزایش می‌دهد.

درباره مفاهیم مدیریت و وظایف مدیران، در ادبیات مدیریت بسیار بحث شده است. در سال‌های اخیر تحولا‌ت بسیاری در فنون مدیریت رخ داده و رویکردهایی نوین در مدیریت سازمانها مطرح شده و نقش مدیر از نقش‌های فرماندهی و کنترل به نقش مربیگری تغییر یافته و دو مقوله کارایی و اثربخشی محور توجه مدیران قرار گرفته است. روند تحولا‌ت در اقتصاد دانش‌محور موجب رشد فزاینده پدیده‌های جهانی شدن و جامعه اطلا‌عاتی شده است و در راستای این تحولا‌ت، الگوی مدیریت تغییر یافته و توجه به رویکرد مشتری‌مداری، توان‌ا‌فزایی کارکنان و تغییر در سبک‌های رهبری، الزام‌آور شده است.

 

نوع فابل: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۲۱

 

لطفاً برای دانلود حسابداری منابع انسانی در ایران و جهان محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان