دانلود تحقیق قواعد سیاست های پولی در ایران و جهان

2,000 تومان

چكيده:

نظامهاي اقتصادي کشورهاي روبه توسعه و از جمله کشور ما در صدد دستیابی به هدفهاي رشد و توسعه اقتصادي و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند همچنين سیاسات هاي پولی یکی از مهمترین دخالت‌هاي دولت در مسیر اقتصاد کلان به شمار می روند. سیاست گذاري پولی از نظر تاریخی ، ملازم و همزمان با شناخت و اهمیت پول در اقتصاد بوده است و لزوم برنامه ریزي پولی یا سیاست گذاري در زمینه پول، بطور روز افزون احساس می‌گردید. نياز به تاکید نیست که سیاست پولی جزئی از سیاست اقتصادي کشور است.
تجربه کشورهاي تازه صنعتی شده شرق آسیا نشان می دهد که امکان استفاده از سیاست هاي پولی براي کنترل تورم وجود دارد. همچنین مشهود است چنانچه دولت ملزم به اعمال بودجه متوازن باشد و بانک مرکزي از پولی کردن بدهی دولت ممانعت کند اثر بخشی سیاست پولی به طور قابل ملاحظه اي می تواند افزایش یابد.
با توجه به اينكه بخش مالي اقتصادي هر كشور تامين‌كننده منابع مالي و فعاليتهاي حقيقي اقتصادي محسوب مي‌شود ، در اين مجموعه به بررسي سياست‌هاي پولي در ايران و جهان پرداخته و مطالب‌ها را از منابع متفاوت گردآوري نموده‌ام و به بررسي موضوعاتي از قبيل، تعریف سیاست هاي پولی ، لزوم سیاستگذاري پولی ، اهداف سیاست پولي و … پرداخته و در پايان به علل کاهش کارایی سیاست پولی در کشورهاي در حال توسعه پرداخته‌ام.

توضیحات

دانلود تحقیق قواعد سیاست های پولی در ایران و جهان

تحقیق آماده در قالب فایل word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:۱۴

 

فهرست:

چکیده ……………………………………………………………… ۲

مقدمه ……………………………………………………………… ۳

تاریخ سیاست پولی …………………………………………….۳

تعریف سیاست های پولی در چند کشور ………………. ۴

سیاست پولی بر دو نوع تقسیم می شود ……………… ۵

لزوم سیاستگذاری پولی ……………………………………… ۵

اهداف سیاست پولی …………………………………………. ۶

ابزارهای سیاست گذاری پولی ……………………………. ۷

ابزارهای سیاست گذاری پولی در ایران ………………… ۷

سیاست‌های پولی در چند کشور منتخب در حال توسعه ………………. ۱۰

علل کاهش کارایی سیاست پولی در کشورهای در حال توسعه ……. ۱۲

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………. ۱۳

قواعد سیاست‌های پولی در ایران و سایر کشورها
قواعد سیاست‌های پولی
در ایران و سایر کشورها

چکیده:

نظامهای اقتصادی کشورهای روبه توسعه و از جمله کشور ما در صدد دستیابی به هدفهای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند همچنین سیاسات های پولی یکی از مهمترین دخالت‌های دولت در مسیر اقتصاد کلان به شمار می روند. سیاست گذاری پولی از نظر تاریخی ، ملازم و همزمان با شناخت و اهمیت پول در اقتصاد بوده است و لزوم برنامه ریزی پولی یا سیاست گذاری در زمینه پول، بطور روز افزون احساس می‌گردید. نیاز به تاکید نیست که سیاست پولی جزئی از سیاست اقتصادی کشور است.

تجربه کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا نشان می دهد که امکان استفاده از سیاست های پولی برای کنترل تورم وجود دارد. همچنین مشهود است چنانچه دولت ملزم به اعمال بودجه متوازن باشد و بانک مرکزی از پولی کردن بدهی دولت ممانعت کند اثر بخشی سیاست پولی به طور قابل ملاحظه ای می تواند افزایش یابد.

با توجه به اینکه بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود ، در این مجموعه به بررسی سیاست‌های پولی در ایران و جهان پرداخته و مطالب‌ها را از منابع متفاوت گردآوری نموده‌ام و به بررسی موضوعاتی از قبیل، تعریف سیاست های پولی ، لزوم سیاستگذاری پولی ، اهداف سیاست پولی و … پرداخته و در پایان به علل کاهش کارایی سیاست پولی در کشورهای در حال توسعه پرداخته‌ام.

 

لطفاً برای دانلود تحقیق قواعد سیاست های پولی در ایران و جهان محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان