دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره اصول مذاکره


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره اصول مذاکره 56اسلاید چکيده محتواي فايل: اصول مذاکره تعریف مذاکره مذاکره عمل يا فرآيند  گفتگو با ديگری برای دستيابی به توافق بر سر مس ا له ای خاص است .   مذاکره نوعی ابزار ارتباطی بین دو طرف است که به منظور نیل به توافق در باره منافع مشترک و در عین حال متضاد به کار گرفته می شود.   با دقت در این دو تعریف در می یابیم که در هر دو تعريف، دو عنصر گفتگو و توافق وجود دارد .       برای موفقیت در مذاکرات فروش بیمه باید: توانایی برقراری ارتباط موثر داشته باشیم.   اصول و تکنیک های مذاکره را رعایت کنیم. بخش اول) ارتباط موثر تعريف برقراری ارتباط ارتباطات از نظر فراگردي ” به كليۀ فعاليت ها گفتاري، نوشتاري و حركتي اطلاق مي شود كه براي انتقال معني و مفهوم از كسي به كس ديگر و يا از گروهي به گروه ديگر و يا از كس يا گروهي به تودۀ وسيعي به كار گرفته مي شود. ” تعریف برقراری ارتباط از ديدگاه كاري فروشندگان بيمه   ” فرايند تبادل اطلاعات مابين فروشندۀ  بيمه و مشتري به منظور شن …