دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مروری بر جنگ نرم


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مروری بر جنگ نرم 80اسلاید چکيده محتواي فايل:   مروری بر جنگ نرم عناوین: روشهای  دشمنی و جنگ : تعريف قدرت نرم تعريف تهديد نرم تعريف جنگ نرم (Soft War)   اهداف راهبردي چهارگانه استكبار جهاني  از نگاه رهبر معظم انقلاب تعريف جنگ نرم ازنگاه مقام معظم رهبری ماهيت جنگ نرم دربرابر نظام اسلامي عوامل شكل گيري جنگ نرم فرآيند شكل گيري جنگ نرم ويژگي هاي جنگ نرم مدل مفهومي جنگ نرم تبيين نقش ها در صحنه جنگ نرم جدول مقايسه جنگ سخت و جنگ نرم فرآيند تـكوين جـنگ نـرم (استنتاج از ديدگاه مقام معظم رهبري) فرايند نفوذ و تأثيرگذاري جنگ نرم اهداف جنگ نرم ابزارهای جنگ نرم بازیگران اصلی براندازی نرم رسانه ها  بازيگران مهم جنگ نرم شبکه‌سازی، گزینه جدید امریکا برای مقابله با  جمهوری اسلامی ایران منابع انسانی درجنگ نرم محورهای مختلف برای براندازی نرم چرايي جنگ نرم علیه  نظام جمهوری اسلامی  ازنگاه مقام معظم رهبری شیوه ها وتاكتيك هاي جنگ نرم مهمترين تاکتیکهای کلی جنگ نرم  از نگاه مقام معظم رهب …