دانلود پاورپوینت پیرامون بیماری های انتقال یابنده از آب


دانلود پاورپوينت پيرامون بیماری های انتقال یابنده از آب 40اسلاید چکيده محتواي فايل: بیماری های انتقال یابنده از آب مقدمه: به دلیل اینکه  آب نقش اساسی در بقای زندگی انسان دارد  در صورت  آلوده  بودن توانایی  زیادی  برای  انتقال  انواع  گوناگون از بیماریهاو امراض را نیز دارد .این بیماریها بوسیله باکتریها ، ویروس ها،پروتوزوئرها و کرمها در انسان ایجاد میشوند.منابع و مخازن آب از جمله رودخانه ها ، کانال آب ها ،دریاچه ها و سد ها به ویژه در  مناطق گرمسیر  زمینه را  برای رشد  میزبانهای  واسط  ،انگلها و ناقلایی مانند پشه ها و سایر گزنده ها فراهم می سازند.     طبق برآوردهایی که در یک گزارش سازمان بهداشت جهانی منتشر  شده ،  از هر  ۱۰‬بیماری  در  جهان ، یک بیماری به دلیل آب ناسالم است و شش درصدمرگ و میرهادر سراسر جهان از آب ناسالم ناشی می‌شود.  این سازمان تخمین می‌زند که ‪ ۹/۱‬درصد بیماری هایی که هر سال گزارش می‌شودبر اثر مشکلات مرتبط با آب باشد.  در کشورهای توس …