دانلود پاورپوینت پیرامون تئوریهای مدیریت پیشرفته (فصل اول: کلیات)


دانلود پاورپوينت پيرامون تئوریهای مدیریت پیشرفته (فصل اول: کلیات)  31اسلاید چکيده محتواي فايل: مقدمه سازمان در توسعه جوامع و دستیابی به پیشرفت های دنیای امروزی نقشی حیاتی داشته است. اما این تنها جامعه معاصر نیست که از کارکردهای سازمان بهره مند است. درواقع درطول تاریخ تمدن های  بزرگی مانند ایران باستان، چین، یونان و هند بسیاری از کارکردهای امروزین سازمان به گونه ای مؤثر انجام می شد. این نقش برجسته و غلبه سازمان بر دنیای امروز، نمایانگر نقش حیاتی آن در زندگی امروز بشر است. درواقع زندگی امروز ما به زندگی سازمانی تبدیل شده است.                        محققان سازمان با توجه به علائق گوناگون و ازدیدگاههای مختلف سازمان ها را مورد بررسی و مطالعه قرارداده اند. برخی به مطالعه ساختارهای بوروکراتیک و نتایج آنها برای اعضای سازمان و برخی به مطالعه عوامل مؤثر در ایجاد دگرگونی در بعد و شکل سازمان توجه داشته اند.           &n …