دانلود پاورپوینت پیرامون ترومای قفسه سینه و مراقبتهای آن


دانلود پاورپوينت پيرامون ترومای قفسه سینه و مراقبتهای آن 102اسلاید چکيده محتواي فايل: ترومای قفسه سینه و مراقبتهای آن مقدمه صدمات قفسه سينه پس ازصدمات سيستم اعصاب مركزي .دومين عامل مرگهای تروماتیک محسوب میشود حدود 25٪ از تمام مرگ و میر های ناشی از وسائط نقلیه موتوری به دلیل ترومای قفسه سینه است. بخش اعظم این مرگها ثانوی به آسیب قلب وعروق بزرگ است. n آناتومی قفسه سینه nقفسه سینه حفره ای است که بوسیله دنده ها احاطه شده که حفره توراسیک نامیده میشود. nدر قسمت میانی این حفره یک حفره توخالی بنام مدیاستن قرار گرفته که به دلیل تجمع ارگانهای حیاتی در آن تروما به این ناحیه بسیار حائز اهمیت است و صدمه به هر یک از این اعضاء میتواند به حوادث تهدید کننده حیات منجر شود.   انواع ترومای قفسه سینه بر اساس مکانیسم ایجادکننده n1-  Blunt Trauma : n آسیبهای بسته در نتیجه ترومای غیر نافذ (Blunt) وارد شده ناشی از سقوط ‍. تصادفات اتومبیل و ضربه به قفسه سینه ایجاد  می شود وعلت آسیب فشردگی ، کشیدگی و از هم گیسختگی اعضاء می باشد. n2- Penetrating Trauma : n آسیبهای باز در نتی …