دانلود پاورپوینت پیرامون عفونتهای دستگاه تناسلی STIs/RTIs


دانلود پاورپوينت پيرامون عفونتهای دستگاه تناسلی STIs/RTIs 39اسلاید تعدادی اسلایدبه زبان انگلیسی میباشد   چکيده محتواي فايل: عفونتهای دستگاه تناسلی STIs/RTIs چرا عفونتهای آمیزشی؟ در اغلب کشورها، یکی از مهمترین علل بیماری و مرگند . ابتلا به آن زمینه آلودگی به HIV را تشدید میکند . می توانند منجر به عوارض جدی شود. (بیماری التهابی لگن، نازائی، حاملگی خارج از رحم، مرده زائی، بیماریهای مادرزادی، زایمان زودرس ) مهمترین عوامل مرگ و عوارض زایمانی هستند . پیشگیری و درمان مناسب از طرق مختلف بار ناشی از بیماری را کاهش میدهد .   Complications and sequelae   ­ Infertility (male, female) ­ Perinatal and infant morbidity and mortality – spontaneous abortion, stillbirth, prematurity, … ­ Pelvic Inflammatory Disease ­ Ectopic pregnancy ­ Genito-anal cancers ­ HIV/AIDS   STI ESTIMATION BY ORGANISMS   „ TRICHOMONIASIS        174MILLION „ CHLAMYDIAL   &nbsp …