دانلود پاورپوینت انگیزش و رفتار- ۳۰ اسلاید          nانگیزه ها چراهای رفتار هستند. آنها موجب آغاز و ادامه فعالیت می شوند و جهت کلی رفتار هر فرد را معین می سازد. nانگیزه ها را به عنوان نیازها، تمایلات یا محرکات درونی فرد تعریف می کنند. nانگیزه هایی که به سوی هدف ها معطوف می شوند ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه باشند. nانگیزش افراد به نیروی انگیزاننده آنان بستگی دارد. متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: …