دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان .

شناسه محصول: 7cfcc796ef5b دسته:

توضیحات

دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان .

دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان .

دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۲
 
 
 
 
موقعیّت مکانی: قسمت بیشتر آن در جنوب غربی آسیا و قسمت کوچکی از آن در قاره ی اروپا است.
ناهمواری: بیشتر نواحی آن کوهستانی و در کناره های دریاها و جلگه های پست
آب و هوا: در سواحل، ملایم و مرطوب
مساحت: ۷۸۲ هزار کیلومترمربع
جمعیّت: ۷۲ میلیون نفر
۶۵ ٪ شهرنشین
پایتخت: آنکارا
زبان رسمی: ترکی (استانبولی)
دین: اسلام
شهرهای مهم: استانبول، آنکارا،…

دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان .

دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۲
 
 
 
 
موقعیّت مکانی: قسمت بیشتر آن در جنوب غربی آسیا و قسمت کوچکی از آن در قاره ی اروپا است.
ناهمواری: بیشتر نواحی آن کوهستانی و در کناره های دریاها و جلگه های پست
آب و هوا: در سواحل، ملایم و مرطوب
مساحت: ۷۸۲ هزار کیلومترمربع
جمعیّت: ۷۲ میلیون نفر
۶۵ ٪ شهرنشین
پایتخت: آنکارا
زبان رسمی: ترکی (استانبولی)
دین: اسلام
شهرهای مهم: استانبول، آنکارا،…

دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان .

دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۲
 
 
 
 
موقعیّت مکانی: قسمت بیشتر آن در جنوب غربی آسیا و قسمت کوچکی از آن در قاره ی اروپا است.
ناهمواری: بیشتر نواحی آن کوهستانی و در کناره های دریاها و جلگه های پست
آب و هوا: در سواحل، ملایم و مرطوب
مساحت: ۷۸۲ هزار کیلومترمربع
جمعیّت: ۷۲ میلیون نفر
۶۵ ٪ شهرنشین
پایتخت: آنکارا
زبان رسمی: ترکی (استانبولی)
دین: اسلام
شهرهای مهم: استانبول، آنکارا،…

سایر رشته های فنی مهندسی