دانلود پاورپوینت مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه – ۴۰ اسلاید          ¨ازکارافتادگی: Ø Øمحدودیت فعالیت عبارت است از دشواری در ایفا، اجرا یا تکمیل یک فعالیت در سطح شخص.      دشواری شامل همه راه هائی  است که از طریق آنها ممکن است         انجام فعالیت تحت تاثیر قرار گیرد. متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛   برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   …