دانلود پاورپوینت پیاده سازی رویکرد شش سیگما – ۱۵۹ اسلاید            طوفان فکر ي ( (Brain Storming :   طوفان ذهني يك تكنيك ساده و موثر براي بروز عقايد مختلف يك گروه در يك بازه زماني كوتاه براي حل يك مشكل است.    گروه ها و واحدها م ي توانند در مورد ز ي ر از ا ي ن روش کمک بگ ي رند  : ü تع يي ن علل و ي ا راه حل ها ي احتمال ي مسئله ü برنامه ر ي ز ي گام ها ي ي ک طرح ü تصم ي م گ ي ر ي در مورد انتخاب مسئله ا ي که با ي د رو ي آن کار شود متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   …