دانلود پکیج جزیره زبان منوچهرزاده – دوره مکالمات ضروری ۱

دانلود پکیج جزیره زبان منوچهرزاده – دوره مکالمات ضروری ۱

دانلود پکیج جزیره زبان منوچهرزاده -  دوره مکالمات ضروری 1

دانلود پکیج جزیره زبان منوچهرزاده – دوره مکالمات ضروری ۱

 
سلام دوستان عزیزم
دوره مکالمات ضروری ۱ Essential 1
هدف کلی دوره مکالمات ضروری ۱ و ۲ بالا بردن اعتماد به نفس زبان آموز در صحبت کردن به انگلیسی است. همچنین در این دوره با تمرینی برای تقویت شنوایی آشنا می‌شوید که بعد از تنها هشت جلسه با دیدن یک فیلم از حجم جملاتی که درک می‌کنید ذوق زده خواهید شد.
این دوره ۱۰ جلسه و مطالب هر جلسه به صورت زیر می‌باشد:
جلسه اول
در جلسه اول، Greetingها را به طور کامل یاد می‌گیرید به طوری که بعد از این جلسه…

دانلود پکیج جزیره زبان منوچهرزاده -  دوره مکالمات ضروری 1

دانلود پکیج جزیره زبان منوچهرزاده – دوره مکالمات ضروری ۱

 
سلام دوستان عزیزم
دوره مکالمات ضروری ۱ Essential 1
هدف کلی دوره مکالمات ضروری ۱ و ۲ بالا بردن اعتماد به نفس زبان آموز در صحبت کردن به انگلیسی است. همچنین در این دوره با تمرینی برای تقویت شنوایی آشنا می‌شوید که بعد از تنها هشت جلسه با دیدن یک فیلم از حجم جملاتی که درک می‌کنید ذوق زده خواهید شد.
این دوره ۱۰ جلسه و مطالب هر جلسه به صورت زیر می‌باشد:
جلسه اول
در جلسه اول، Greetingها را به طور کامل یاد می‌گیرید به طوری که بعد از این جلسه…

دانلود پکیج جزیره زبان منوچهرزاده -  دوره مکالمات ضروری 1

دانلود پکیج جزیره زبان منوچهرزاده – دوره مکالمات ضروری ۱

 
سلام دوستان عزیزم
دوره مکالمات ضروری ۱ Essential 1
هدف کلی دوره مکالمات ضروری ۱ و ۲ بالا بردن اعتماد به نفس زبان آموز در صحبت کردن به انگلیسی است. همچنین در این دوره با تمرینی برای تقویت شنوایی آشنا می‌شوید که بعد از تنها هشت جلسه با دیدن یک فیلم از حجم جملاتی که درک می‌کنید ذوق زده خواهید شد.
این دوره ۱۰ جلسه و مطالب هر جلسه به صورت زیر می‌باشد:
جلسه اول
در جلسه اول، Greetingها را به طور کامل یاد می‌گیرید به طوری که بعد از این جلسه…

آموزش

مکالمه زبان,آموزش زبان,آموزش انگلیسی