دانلود کتاب اثر مرکب

دانلود کتاب اثر مرکب

دانلود کتاب اثر مرکب

دانلود کتاب اثر مرکب

دانلود کتاب اثر مرکب
نویسنده : دارن هاردی
مترجمان :لطیف احمدپور ،میلاد حیدری
حجم کتاب :۲۸.۸MB 
فرمت : PDF
زبان کتاب : فارسی
تعداد صفحات : کتاب مرکب حاوی حقایقی است که شما را به موفقیتی فراتر از  حدتصورتان رهنمون میسازد . بسیاری از دانشمندان ونویسندگان بزرگ دنیا ،مطالب این کتاب را تحسین کرده و از آن به عنوان یه برنامه عملی برای رسیدن به موفقیت یاد کرده اند . در مقدمه کتاب آمده است که برای موفقیت هیچ معجون معجزه آسا ،فرمول مخفی و یا راه حل…

دانلود کتاب اثر مرکب

دانلود کتاب اثر مرکب

دانلود کتاب اثر مرکب
نویسنده : دارن هاردی
مترجمان :لطیف احمدپور ،میلاد حیدری
حجم کتاب :۲۸.۸MB 
فرمت : PDF
زبان کتاب : فارسی
تعداد صفحات : کتاب مرکب حاوی حقایقی است که شما را به موفقیتی فراتر از  حدتصورتان رهنمون میسازد . بسیاری از دانشمندان ونویسندگان بزرگ دنیا ،مطالب این کتاب را تحسین کرده و از آن به عنوان یه برنامه عملی برای رسیدن به موفقیت یاد کرده اند . در مقدمه کتاب آمده است که برای موفقیت هیچ معجون معجزه آسا ،فرمول مخفی و یا راه حل…

دانلود کتاب اثر مرکب

دانلود کتاب اثر مرکب

دانلود کتاب اثر مرکب
نویسنده : دارن هاردی
مترجمان :لطیف احمدپور ،میلاد حیدری
حجم کتاب :۲۸.۸MB 
فرمت : PDF
زبان کتاب : فارسی
تعداد صفحات : کتاب مرکب حاوی حقایقی است که شما را به موفقیتی فراتر از  حدتصورتان رهنمون میسازد . بسیاری از دانشمندان ونویسندگان بزرگ دنیا ،مطالب این کتاب را تحسین کرده و از آن به عنوان یه برنامه عملی برای رسیدن به موفقیت یاد کرده اند . در مقدمه کتاب آمده است که برای موفقیت هیچ معجون معجزه آسا ،فرمول مخفی و یا راه حل…

سایر رشته های علوم پایه