گزارش کار آموزی رشته حسابداری شرکت پخش مواد غذایی کیمیا فرد پویا

2,000 تومان

گزارش کار آموزی رشته حسابداری شرکت پخش مواد غذایی کیمیا فرد پویا

 فصل اول( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )

فصل دوم(ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی)

فصل سوم( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات)

توضیحات

گزارش کار آموزی رشته حسابداری شرکت پخش مواد غذایی کیمیا فرد پویا

 

تعریف حسابداری و کارآموزی:

حسابداری: شناسایی، اندازه گیری،و ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی و استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت وتصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.

وظیفه حسابدار چیست؟ حسابدار باید کلیه امورات مالی را برابر مقررات از سوی مدارک ثبت مورد قبول و دور از هر گونه اغراض شخصی و یا گروهی انجام داده حسابهای مورد نظر را تنظیم و نگهداری نماید.

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری دو نوع است:

۱- برون سازمانی ۲- درون سازمانی

برون سازمانی ها: از قبیل سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و… هستند.

درون سازمانی :از قبیل مدیریت وگردانندگان عملیات شرکت و… هستند.

 

تصویر گزارش کارآموزی
دانلود گزارش کار آموزی رشته حسابداری شرکت پخش مواد غذایی کیمیا فرد پویا

 

دانلود گزارش کار آموزی رشته حسابداری شرکت پخش مواد غذایی کیمیا فرد پویا

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

میزان رضایت دانشجو از این دوره

فصل اول( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )

معرفی و خدمات محل کارآموزی

آشنایی با سرپرست کارآموزی

کروکی دفتر شرکت

فصل دوم(ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی)
تشریح کلی از نحوه کار، وظایف و مسئولیت‌های کارآموزی در محل کارآموزی و ارائه لیستی از عناوین

کارهای انجام شده توسط دانشجو

کارهایی که در قسمت مالی شرکت انجام می‌شود

فصل سوم( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات)

صورتحساب بانکی

دفتر بانک

دفاتر روزنامه

دفتر روزنامه

برگ محاسباتی

لیست اضافه‌کاری

گزارش اضافه‌کار ساعتی

حواله انبار

قبض انبار

فاکتور خرید

دستور پرداخت

صدور چک بانکی

رونوشت چک‌های داده شده

نماینده کل هزینه

سند پرداختی نقدی حقوق کارکنان

سند حسابداری

ضرورت استفاده از سیستم حقوق و دستمزد

معرفی سیستم حقوق و دستمزد شرکت پخش مواد غذایی کیمیا فرد پویا

دوره‌های حقوق

جدول مالیاتی ، مزایا

اضافه کاریها ، حق شیفت، اشخاص

مشخصات پرسنل

انواع اضافات

انواع کسورات، وام، پس انداز

اختیارات کاربرها

تنظیمات برنامه

کارکرد ماهیانه

تعیین محاسبه حق سنوات کارکنان

ورود اطلاعات زمانی کارکرد بصورت لیست

ورود اطلاعات کامل کارکرد بصورت لیست

محاسبه حقوق

پرداخت مساعده اتوماتیک

کپی اطلاعات از دوره ای به دوره ای دیگر

حذف اطلاعات یک دوره

صدور سند حسابداری

گزارشات

لیست و دیسکت بیمه

لیست مالیات

فیش حقوق

لیست بانک

لیست حقوق

مشخصات پرسنل

صورتحساب وام، پس انداز

صورتحساب مرخصی

ابزار

تنخواه

الف- تنخواه گردان با مبلغ ثابت

ب- تنخواه گردان متغیر

سیستم فروش

نتیجه گیری و پیشنهادات

ضمائم

منابع و مأخذ

 

تعداد صفحات: ۵۲

نوع فایل: Word (قابل ویرایش)

رشته حسابداری

لطفاً برای دانلود گزارش کار آموزی رشته حسابداری شرکت پخش مواد غذایی کیمیا فرد پویا محصول را خرید و دانلود نمائید….

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان