درباره WAP

شناسه محصول: 41bf536fc1c9 دسته:

توضیحات

درباره WAP

درباره WAP

درباره WAP

نام فایل : درباره WAP
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹
حجم : ۸۶ کیلوبایت
مقدمه : امروزه به دلیل وابستگی شدید کاربران متحرک به دستگاههای قابل حمل_ جهت تماس کاربران به یکدیگر ، دسترسی به یکدیگر و دستیابی به دفتر آدرس _ شاهد گسترش روزافزون انواع تلفنهای سلولی ، پی جو و دستگاههای دیجیتالی شخصی (PDA) می باشیم تا جایی که حمل این دستگاهها در حد در دست داشتن ساعت مچی ، حمل کیف دستی یا به همراه داشتن دسته کلید ضروری و طبیعی به نظر می رسد . در ضمن نسخه های…

درباره WAP

درباره WAP

نام فایل : درباره WAP
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹
حجم : ۸۶ کیلوبایت
مقدمه : امروزه به دلیل وابستگی شدید کاربران متحرک به دستگاههای قابل حمل_ جهت تماس کاربران به یکدیگر ، دسترسی به یکدیگر و دستیابی به دفتر آدرس _ شاهد گسترش روزافزون انواع تلفنهای سلولی ، پی جو و دستگاههای دیجیتالی شخصی (PDA) می باشیم تا جایی که حمل این دستگاهها در حد در دست داشتن ساعت مچی ، حمل کیف دستی یا به همراه داشتن دسته کلید ضروری و طبیعی به نظر می رسد . در ضمن نسخه های…

درباره WAP

درباره WAP

نام فایل : درباره WAP
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹
حجم : ۸۶ کیلوبایت
مقدمه : امروزه به دلیل وابستگی شدید کاربران متحرک به دستگاههای قابل حمل_ جهت تماس کاربران به یکدیگر ، دسترسی به یکدیگر و دستیابی به دفتر آدرس _ شاهد گسترش روزافزون انواع تلفنهای سلولی ، پی جو و دستگاههای دیجیتالی شخصی (PDA) می باشیم تا جایی که حمل این دستگاهها در حد در دست داشتن ساعت مچی ، حمل کیف دستی یا به همراه داشتن دسته کلید ضروری و طبیعی به نظر می رسد . در ضمن نسخه های…

سایر رشته های فنی مهندسی