رسانه، ابزار جنگ نرم

3,000 تومان

رسانه، ابزار جنگ نرم

مطالعه موردی جنگ رسانه‌ای علیه ایران

 

جنگ نرم

عدم تقارن در جنگ نرم

شاخص‌‌های جنگ نرم

جنگ نرم رسانه‌ای علیه ایران

مأموریت پنتاگون در جنگ رسانه‌ای علیه ایران

مطالعه انواع رسانه‌های مؤثر در جنگ نرم رسانه‌ای

آسیب‌پذیری ساختار رسانه‌ای در ایران

راهبردهای مقابله با جنگ نرم رسانه‌ای

توضیحات

رسانه، ابزار جنگ نرم

مطالعه موردی جنگ رسانه‌ای علیه ایران

 

چکیده

مقدمه

جنگ نرم

عدم تقارن در جنگ نرم

شاخص‌‌های جنگ نرم

جنگ نرم رسانه‌ای علیه ایران

مأموریت پنتاگون در جنگ رسانه‌ای علیه ایران

مطالعه انواع رسانه‌های مؤثر در جنگ نرم رسانه‌ای

آسیب‌پذیری ساختار رسانه‌ای در ایران

راهبردهای مقابله با جنگ نرم رسانه‌ای

نتیجه‌گیری

منابع

 

چکیده

امروزه کاربرد جنگ، تنها به استفاده از ابزارهایی با ابعاد سخت و ملموس‌ محدود نیست، بلکه ابزارهای کاربردی جدیدی وارد محیط عملیاتی شده‌اند که دارای ماهیتی نرم‌افزارانه و تأثیرگذاری بیشتر هستند. یکی از ابزارهایی که امروزه در زمان جنگ و حتی پیش از آن به کمک استراتژیست‌ها و جنگ‌سالاران آمده است، نظام رسانه است. رسانه‌ها به مثابه یک تیغ دو لبه‌اند که از یک سو با بُعد مثبت و ایجابی کارویژه‌هایی همچون اطلاع‌رسانی، آگاهی و آموزش‌های مدنی را تسهیل می‌کنند، و از سوی دیگر با بعد سلبی در جنگ نرم رسانه‌ای و جنگ‌های نوین بین‌المللی برای بحران‌سازی، تنش و تفوق بر اذهان و تسخیر قلب‌های ملت‌ها به‌ کار می‌روند. با ورود به عصر”امپریالیسم رسانه‌ای” و”هژمونی کارتل‌های رسانه‌ای”، بر اهمیت رسانه‌ها در دستیابی به اهداف، دوچندان افزوده شده است و این توانایی رو به پیشرفت با اهداف نظامی همنشین شده است و بُعدی جدید از جنگ را تحت لوای “مدیاوار” یا جنگ رسانه‌ای پدید آورده است. امروزه از این روش، یعنی جنگ رسانه‌ای برای حمله به ایران استفاده می‌شود. از آنجا که دشمنان در تجربه‌های تهاجمی خویش، بارها با شکست مواجه شدند- نمونه آن هشت سال دفاع مقدس(جنگ تحمیلی) است – به سوی جنگ‌های نوین روی آوردند که در این مسیر، نظام رسانه پیشگام بوده است. پژوهش حاضر با هدف توسعه‌ای و شناخت این تهدیدات رسانه‌ای به دنبال پاسخ‌گویی به سؤال‌های زیر است: جنگ نرم رسانه‌ای چیست؟ جنگ نرم رسانه‌ای علیه ایران چگونه است؟ راهبردهای مقابله با جنگ رسانه‌ای علیه ایران چیست؟

واژگان کلیدی: رسانه، جنگ رسانه‌ای، جنگ نرم.

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۲۷

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق رسانه، ابزار جنگ نرم  محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان

  • رسانه جنگ نرم
  • رسانه و جنگ نرم
  • جنگ نرم رسانه ای
  • نقش رسانه در جنگ نرم
  • رسانه در جنگ نرم
  • خانواده رسانه جنگ نرم ومهندسی فرهنگی
  • رسانه های جنگ نرم
  • رسانه ها و جنگ نرم
  • رسانه ها در جنگ نرم
  • جنگ نرم رسانه ها