رمان Abaddons Gate

رمان Abaddons Gate

رمان  Abaddons Gate

رمان Abaddons Gate

سومین کتاب از سری کتاب های the expanse نوشته کوری که در سال ۲۰۱۳ چاپ شد و برنده جایزه بهترین داستان علمی تخیلی لوکاس شده است و از پرفروش های سال نیویورک تایمز بوده است.
برای نسل ها منظومه شمسی ( مریخ ، ماه ، کمربند های سیارکی ) بزرگترین مرز انسان ها بوده است. البته تا کنون!
یک بیگانه در زیر ابرهای سیاره زهره بر روی پروژه خود کار می کند. او به دنبال ایجاد یک ساختار عظیم در خارج از مدار سیاره اورانوس است که منجر به بازگشایی یک دروازه به تاریکی مطلق می…

رمان  Abaddons Gate

رمان Abaddons Gate

سومین کتاب از سری کتاب های the expanse نوشته کوری که در سال ۲۰۱۳ چاپ شد و برنده جایزه بهترین داستان علمی تخیلی لوکاس شده است و از پرفروش های سال نیویورک تایمز بوده است.
برای نسل ها منظومه شمسی ( مریخ ، ماه ، کمربند های سیارکی ) بزرگترین مرز انسان ها بوده است. البته تا کنون!
یک بیگانه در زیر ابرهای سیاره زهره بر روی پروژه خود کار می کند. او به دنبال ایجاد یک ساختار عظیم در خارج از مدار سیاره اورانوس است که منجر به بازگشایی یک دروازه به تاریکی مطلق می…

رمان  Abaddons Gate

رمان Abaddons Gate

سومین کتاب از سری کتاب های the expanse نوشته کوری که در سال ۲۰۱۳ چاپ شد و برنده جایزه بهترین داستان علمی تخیلی لوکاس شده است و از پرفروش های سال نیویورک تایمز بوده است.
برای نسل ها منظومه شمسی ( مریخ ، ماه ، کمربند های سیارکی ) بزرگترین مرز انسان ها بوده است. البته تا کنون!
یک بیگانه در زیر ابرهای سیاره زهره بر روی پروژه خود کار می کند. او به دنبال ایجاد یک ساختار عظیم در خارج از مدار سیاره اورانوس است که منجر به بازگشایی یک دروازه به تاریکی مطلق می…

داستان

رمان Abaddons Gate,خرید رمان Abaddons Gate,دانلود رمان Abaddons Gate,رمان دروازه آبادون,دانلود رمان دروازه آبادون,خرید رمان دروازه آبادون,کتابهای جیمز کوری