رمان Cibola Burn

رمان Cibola Burn

رمان Cibola Burn

رمان Cibola Burn

چهارمین کتاب از سری کتاب های the expanse اثر جیمز ای ای کوری که در ۵ ژوئن ۲۰۱۴ چاپ شد. و مانند تمام کتاب های این مجموعه از پرفروش های نیویورک تایمز و امازون در سال بوده است
دروازه ها راه را به هزاران سیاره قابل سکونت باز کرده اند و عجله زمین آغاز شده است. مهاجران از فضاهای وسیع دور از خانه انسان ها به یک دنیای جدید وارد می شوند و این موضوع باعث ایجاد مشکلات متعددی می شود.
«گستره» در عین حال که یک اپرای فضایی جذاب و نفس‌گیر است، سوال‌های مهمی…

رمان Cibola Burn

رمان Cibola Burn

چهارمین کتاب از سری کتاب های the expanse اثر جیمز ای ای کوری که در ۵ ژوئن ۲۰۱۴ چاپ شد. و مانند تمام کتاب های این مجموعه از پرفروش های نیویورک تایمز و امازون در سال بوده است
دروازه ها راه را به هزاران سیاره قابل سکونت باز کرده اند و عجله زمین آغاز شده است. مهاجران از فضاهای وسیع دور از خانه انسان ها به یک دنیای جدید وارد می شوند و این موضوع باعث ایجاد مشکلات متعددی می شود.
«گستره» در عین حال که یک اپرای فضایی جذاب و نفس‌گیر است، سوال‌های مهمی…

رمان Cibola Burn

رمان Cibola Burn

چهارمین کتاب از سری کتاب های the expanse اثر جیمز ای ای کوری که در ۵ ژوئن ۲۰۱۴ چاپ شد. و مانند تمام کتاب های این مجموعه از پرفروش های نیویورک تایمز و امازون در سال بوده است
دروازه ها راه را به هزاران سیاره قابل سکونت باز کرده اند و عجله زمین آغاز شده است. مهاجران از فضاهای وسیع دور از خانه انسان ها به یک دنیای جدید وارد می شوند و این موضوع باعث ایجاد مشکلات متعددی می شود.
«گستره» در عین حال که یک اپرای فضایی جذاب و نفس‌گیر است، سوال‌های مهمی…

داستان

رمان Cibola Burn,دانلود رمان Cibola Burn,خرید رمان Cibola Burn,کتابهای جیمز کوری,رمان سوختن کیوبلا,دانلود رمان سوختن کیوبلا,خرید رمان سوختن کیوبلا