رمان Lethal White

رمان Lethal White

رمان Lethal White

رمان Lethal White

جی.کی‌.رولینگ نویسنده مشهور انگلیسی داستان‌های هری پاتر چند سالی است که یک مجموعه جنایی با عنوان کورمون استرایک می‌نویسد که در همان ابتدا ترجیح داد هویتش فاش نشود. رولینگ از نام رابرت گالبرایت برای این مجموعه استفاده می‌کند. چهارمین کتاب مجموعه جنایی کورمون استرایک رولینگ در سال ۲۰۱۸ با عنوان سفید مرگبار منتشر شد.
در این رمان جنایی شخصیت اول داستان کارآگاهی به نام «کورمورن استرایک» در صدد حل پرونده‌های جنایی…

رمان Lethal White

رمان Lethal White

جی.کی‌.رولینگ نویسنده مشهور انگلیسی داستان‌های هری پاتر چند سالی است که یک مجموعه جنایی با عنوان کورمون استرایک می‌نویسد که در همان ابتدا ترجیح داد هویتش فاش نشود. رولینگ از نام رابرت گالبرایت برای این مجموعه استفاده می‌کند. چهارمین کتاب مجموعه جنایی کورمون استرایک رولینگ در سال ۲۰۱۸ با عنوان سفید مرگبار منتشر شد.
در این رمان جنایی شخصیت اول داستان کارآگاهی به نام «کورمورن استرایک» در صدد حل پرونده‌های جنایی…

رمان Lethal White

رمان Lethal White

جی.کی‌.رولینگ نویسنده مشهور انگلیسی داستان‌های هری پاتر چند سالی است که یک مجموعه جنایی با عنوان کورمون استرایک می‌نویسد که در همان ابتدا ترجیح داد هویتش فاش نشود. رولینگ از نام رابرت گالبرایت برای این مجموعه استفاده می‌کند. چهارمین کتاب مجموعه جنایی کورمون استرایک رولینگ در سال ۲۰۱۸ با عنوان سفید مرگبار منتشر شد.
در این رمان جنایی شخصیت اول داستان کارآگاهی به نام «کورمورن استرایک» در صدد حل پرونده‌های جنایی…

داستان

رمان Lethal White,خرید رمان Lethal White,دانلود رمان Lethal White,رمان سفید مرگبار,دانلود رمان سفید مرگبار,خرید رمان سفید مرگبار,کتابهای جی کی رولینگ