رمان No Middle Name

رمان No Middle Name

رمان No Middle Name

رمان No Middle Name

از سری کتاب های جذاب و معمایی جک ریچر که در سال ۲۰۱۷ توسز لی چایلد نوشته شد.
جک ریچر، شخصیت محوری این مجموعه، یک افسر سابق ارتش آمریکاست که پس از ۱۳ سال خدمت به یک باره تصمیم می‌گیرد از ارتش خارج شده و زندگی جدیدی را در پیش گیرد. زندگی جدید او سرشار از ماجراجویی و حادثه است، و البته آوارگی و تنهایی و انزوا: او بی‌هدف در ایالت‌های مختلف آمریکا پرسه می‌زند و از شهری به شهر دیگر می‌رود و ناخواسته درگیر ماجراهایی جنایی و پلیسی می‌شود که…

رمان No Middle Name

رمان No Middle Name

از سری کتاب های جذاب و معمایی جک ریچر که در سال ۲۰۱۷ توسز لی چایلد نوشته شد.
جک ریچر، شخصیت محوری این مجموعه، یک افسر سابق ارتش آمریکاست که پس از ۱۳ سال خدمت به یک باره تصمیم می‌گیرد از ارتش خارج شده و زندگی جدیدی را در پیش گیرد. زندگی جدید او سرشار از ماجراجویی و حادثه است، و البته آوارگی و تنهایی و انزوا: او بی‌هدف در ایالت‌های مختلف آمریکا پرسه می‌زند و از شهری به شهر دیگر می‌رود و ناخواسته درگیر ماجراهایی جنایی و پلیسی می‌شود که…

رمان No Middle Name

رمان No Middle Name

از سری کتاب های جذاب و معمایی جک ریچر که در سال ۲۰۱۷ توسز لی چایلد نوشته شد.
جک ریچر، شخصیت محوری این مجموعه، یک افسر سابق ارتش آمریکاست که پس از ۱۳ سال خدمت به یک باره تصمیم می‌گیرد از ارتش خارج شده و زندگی جدیدی را در پیش گیرد. زندگی جدید او سرشار از ماجراجویی و حادثه است، و البته آوارگی و تنهایی و انزوا: او بی‌هدف در ایالت‌های مختلف آمریکا پرسه می‌زند و از شهری به شهر دیگر می‌رود و ناخواسته درگیر ماجراهایی جنایی و پلیسی می‌شود که…

داستان

رمان No Middle Name,دانلود رمان No Middle Name,خرید رمان No Middle Name,رمان جک ریچر,دانلود رمان جک ریچر,خرید رمان جک ریچر,کتابهای لی چایلد