رمان Norse Mythology

رمان Norse Mythology

رمان Norse Mythology

رمان Norse Mythology

داستانی فانتزی نوشته نیل گیمن که در سال ۲۰۱۷ به چاپ رسید. و برنده جایزه audio برای بهترین روایتگری سال شد.
داستان دیو و پری در تمام دنیا وجود دارد، تنها با این تفاوت که هر افسانه‌ای شخصیت‌های متفاوت و قصه‌های مختلفی دارد. کتاب «افسانه نورس» همانطور که از نامش مشهود است، افسانه سرزمین اسکاندیناوی را برای خواننده ها تبدیل به کتابی ماجراجویی کرده است. نویسنده این کتاب در ابتدا با معرفی شخصیت‌ها و مکان اتفاق‌ها ذهن خواننده را مملو…

رمان Norse Mythology

رمان Norse Mythology

داستانی فانتزی نوشته نیل گیمن که در سال ۲۰۱۷ به چاپ رسید. و برنده جایزه audio برای بهترین روایتگری سال شد.
داستان دیو و پری در تمام دنیا وجود دارد، تنها با این تفاوت که هر افسانه‌ای شخصیت‌های متفاوت و قصه‌های مختلفی دارد. کتاب «افسانه نورس» همانطور که از نامش مشهود است، افسانه سرزمین اسکاندیناوی را برای خواننده ها تبدیل به کتابی ماجراجویی کرده است. نویسنده این کتاب در ابتدا با معرفی شخصیت‌ها و مکان اتفاق‌ها ذهن خواننده را مملو…

رمان Norse Mythology

رمان Norse Mythology

داستانی فانتزی نوشته نیل گیمن که در سال ۲۰۱۷ به چاپ رسید. و برنده جایزه audio برای بهترین روایتگری سال شد.
داستان دیو و پری در تمام دنیا وجود دارد، تنها با این تفاوت که هر افسانه‌ای شخصیت‌های متفاوت و قصه‌های مختلفی دارد. کتاب «افسانه نورس» همانطور که از نامش مشهود است، افسانه سرزمین اسکاندیناوی را برای خواننده ها تبدیل به کتابی ماجراجویی کرده است. نویسنده این کتاب در ابتدا با معرفی شخصیت‌ها و مکان اتفاق‌ها ذهن خواننده را مملو…

داستان

رمان Norse Mythology,خرید رمان Norse Mythology,دانلود رمان Norse Mythology,رمان اسطوره شناسی,دانلود رمان اسطوره شناسی,خرید رمان اسطوره شناسی