رمان Persepolis Rising

توضیحات

رمان Persepolis Rising

رمان Persepolis Rising

رمان Persepolis Rising

هفتمین کتاب از سری کتاب های the expanse اثر جیمز ای ای کوری که سال ۲۰۱۷ چاپ شد. و مانند تمام کتاب های این مجموعه از پرفروش های نیویورک تایمز و امازون در سال بوده است
در فضای وسیع بین زمین و مشتری، سیارات درونی و کمربند، یک اتحاد پایدار و نامطمئن ایجاد کرده که با سابقه جنگ و تعصبات پیش می رود. در دنیای کلونی غربی لاکونیا، یک دشمن پنهانی چشم انداز جدیدی برای تمام بشریت و قدرت اجرای آن دارد.
«گستره» در عین حال که یک اپرای فضایی جذاب و نفس‌گیر…

رمان Persepolis Rising

رمان Persepolis Rising

هفتمین کتاب از سری کتاب های the expanse اثر جیمز ای ای کوری که سال ۲۰۱۷ چاپ شد. و مانند تمام کتاب های این مجموعه از پرفروش های نیویورک تایمز و امازون در سال بوده است
در فضای وسیع بین زمین و مشتری، سیارات درونی و کمربند، یک اتحاد پایدار و نامطمئن ایجاد کرده که با سابقه جنگ و تعصبات پیش می رود. در دنیای کلونی غربی لاکونیا، یک دشمن پنهانی چشم انداز جدیدی برای تمام بشریت و قدرت اجرای آن دارد.
«گستره» در عین حال که یک اپرای فضایی جذاب و نفس‌گیر…

رمان Persepolis Rising

رمان Persepolis Rising

هفتمین کتاب از سری کتاب های the expanse اثر جیمز ای ای کوری که سال ۲۰۱۷ چاپ شد. و مانند تمام کتاب های این مجموعه از پرفروش های نیویورک تایمز و امازون در سال بوده است
در فضای وسیع بین زمین و مشتری، سیارات درونی و کمربند، یک اتحاد پایدار و نامطمئن ایجاد کرده که با سابقه جنگ و تعصبات پیش می رود. در دنیای کلونی غربی لاکونیا، یک دشمن پنهانی چشم انداز جدیدی برای تمام بشریت و قدرت اجرای آن دارد.
«گستره» در عین حال که یک اپرای فضایی جذاب و نفس‌گیر…

داستان

رمان Persepolis Rising,دانلود رمان Persepolis Rising,خرید رمان Persepolis Rising,کتابهای جیمز کوری,رمان طلوع پرسپولیس,دانلود رمان طلوع پرسپولیس,خرید رمان طلوع پرسپولیس