سازمان متمرکز بهتر است یا سازمان نامتمرکز

2,000 تومان

سازمان متمركز بهتر است يا سازمان نامتمركز

ماهیت تمرکز

اهداف تمرکززدایی

عوامل مؤثر در تمرکز

تمرکز و عدم تمرکز واقعی و ذهنی

محاسن تمرکز

محاسن عدم تمرکز

معایب تمرکز

معایب عدم تمرکز

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 8

توضیحات

سازمان متمرکز بهتر است یا سازمان نامتمرکز

فهرست مطالب:

مقدمه

چکیده

ماهیت تمرکز

اهداف تمرکززدایی

عوامل مؤثر در تمرکز

ضرورت تفویض اختیار

تمرکز و عدم تمرکز واقعی و ذهنی

مقتضیات تمرکز و عدم تمرکز

محاسن تمرکز

محاسن عدم تمرکز

معایب تمرکز

معایب عدم تمرکز

تمرکززدایی

منابع

سازمان متمرکز بهتر است یا سازمان نامتمرکز با دلیل:

مقدمه

    سازمانی که در آن اغلب اختیارات تصمیم‌گیری در دست مدیران بالاترین رده‌ی سازمانی است ، سازمان متمرکز (مرکز مدار) و سازمانی که در آن اختیارات تصمیم‌گیری در رده‌های مختلف پراکنده‌شده است ، سازمان نامتمرکز (پراکنده مرکز) نامیده می‌شود.

 

چکیده

    در نظام‌های آموزشی متمرکز ، هدایت و کنترل نهادی ، مستقیماً از طریق نهادهای آموزش‌وپرورش یا به‌عبارت‌دیگر ، به‌وسیله‌ی ارگان‌های قانون‌گذار ، دولت ، وزارت آموزش‌وپرورش و سایر سازمان‌های دولتی مربوط صورت می‌گیرد . در نظام‌های آموزشی نامتمرکز ، هدایت و کنترل نهادی از طریق نهادهای قانون‌گذار ، شوراهای منتخب مردمی و هیئت‌های امنا عملی می‌شود .در هر دو شیوه‌ی متمرکز و نامتمرکز ، علاوه بر کنترل مستقیم سازمان آموزشی از طریق قوانین و مقررات رسمی و مقررات غیررسمی‌ای که به‌مرور در سازمان‌های آموزشی شکل‌گرفته و موردقبول واقع‌شده‌اند ، فرهنگ و دین نیز به‌طور غیرمستقیم ، با اعمال اقتدار ، آموزش‌وپرورش را کنترل می‌کنند.

کلیدواژه: تمرکز ـ عدم تمرکز ـ سازمان‌های آموزشی ـ تمرکززدایی سازمانی

منابع

۱) تامس ولش، ترجمه زهرا قنادیان، تمرکز و تمرکززدایی در آموزش و پرورش، تهران، نشر نی،۱۳۸۳

۲) رحمن سرشت، حسین، تمرکزو عدم تمرکز سازمانی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۷۲

۳) علاقه بند، علی، مدیریت عمومی، چاپ هفدهم ، نشر روان، تهران ۱۳۸۶

۴) مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی ،چاپ نوزدهم، نشر روان ۱۳۸۶

۵) پروند، حسین ، مقدمات برنامه ریزی آموزشی،چاپ چهارم، انتشارات خورشید ۱۳۸۵

۶) اقتداری، علیمحمد، سازمان و مدیریت، چاپ سی و دوم، انتشارات مولوی،۱۳۷۹

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۸

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق سازمان متمرکز بهتر است یا سازمان نامتمرکز ، محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان