سمینار آماده با عنوان مهندسی پروتئین با استفاده از آمینواسیدهای غیرمعمول

شناسه محصول: 3824d620a9a5 دسته: برچسب:

توضیحات

سمینار آماده با عنوان مهندسی پروتئین با استفاده از آمینواسیدهای غیرمعمول

سمینار آماده با عنوان مهندسی پروتئین با استفاده از آمینواسیدهای غیرمعمول


مهندسی پروتئین با استفاده از آمینواسیدهای غیرمعمول   سمینار آماده با عنوان مهندسی پروتئین با استفاده از آمینواسیدهای غیرمعمول در قالب ۱۸ اسلاید پاورپوینت. تعداد ۲۰ آمینواسیدهای استاندارد وجود دارد که کدگذاری آن ها در تمامی دنیای زنده یکسان است. علاوه بر این آمینواسیدها، چندین آمینواسید غیرمعمول نیز وجود دارند که در موارد استثنا یافت می شوند و نحوه درج آن ها به درون پروتئین ها، متفاوت است.  مهندسی پروتئین یکی از ابزارهای قدرتمند بیوتکنولوژی است اما در بعضی موارد با محدودیت هایی رو به رو است. استفاده از آمینواسیدهای غیرمعمول در مهندسی پروتئین میتواند بعضی از این محدودیت ها را برطرف سازد و حوزه توانمندی آن را بسیار گسترده تر سازد.      …

سمینار آماده با عنوان مهندسی پروتئین با استفاده از آمینواسیدهای غیرمعمول


مهندسی پروتئین با استفاده از آمینواسیدهای غیرمعمول   سمینار آماده با عنوان مهندسی پروتئین با استفاده از آمینواسیدهای غیرمعمول در قالب ۱۸ اسلاید پاورپوینت. تعداد ۲۰ آمینواسیدهای استاندارد وجود دارد که کدگذاری آن ها در تمامی دنیای زنده یکسان است. علاوه بر این آمینواسیدها، چندین آمینواسید غیرمعمول نیز وجود دارند که در موارد استثنا یافت می شوند و نحوه درج آن ها به درون پروتئین ها، متفاوت است.  مهندسی پروتئین یکی از ابزارهای قدرتمند بیوتکنولوژی است اما در بعضی موارد با محدودیت هایی رو به رو است. استفاده از آمینواسیدهای غیرمعمول در مهندسی پروتئین میتواند بعضی از این محدودیت ها را برطرف سازد و حوزه توانمندی آن را بسیار گسترده تر سازد.      …

سمینار آماده با عنوان مهندسی پروتئین با استفاده از آمینواسیدهای غیرمعمول


مهندسی پروتئین با استفاده از آمینواسیدهای غیرمعمول   سمینار آماده با عنوان مهندسی پروتئین با استفاده از آمینواسیدهای غیرمعمول در قالب ۱۸ اسلاید پاورپوینت. تعداد ۲۰ آمینواسیدهای استاندارد وجود دارد که کدگذاری آن ها در تمامی دنیای زنده یکسان است. علاوه بر این آمینواسیدها، چندین آمینواسید غیرمعمول نیز وجود دارند که در موارد استثنا یافت می شوند و نحوه درج آن ها به درون پروتئین ها، متفاوت است.  مهندسی پروتئین یکی از ابزارهای قدرتمند بیوتکنولوژی است اما در بعضی موارد با محدودیت هایی رو به رو است. استفاده از آمینواسیدهای غیرمعمول در مهندسی پروتئین میتواند بعضی از این محدودیت ها را برطرف سازد و حوزه توانمندی آن را بسیار گسترده تر سازد.      …

علوم پایه

مهندسی پروتئین , آمینواسیدهای غیرمعمول