نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات تحليل و طراحي شي گرا دانشگاه پيام نور

سوالات تحليل و طراحي شي گرا پيام نور

عنوان درس: تحليل و طراحي شي گرا ، سيستم‌هاي شي گرا

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا دانشگاه پیام نور

سوالات تحلیل و طراحی شی گرا پیام نور

عنوان درس: تحلیل و طراحی شی گرا ، سیستم‌های شی گرا

کد درس: ۱۱۱۵۱۹۲ – ۱۱۱۵۱۱۱

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ، مهندسی کامپیوتر – نرم افزار (چند بخشی) ۱۱۱۵۱۲۸ – ، علوم کامپیوتر ، علوم کامپیوتر (چند بخشی) ۱۱۱۹۰۱۵

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

سوالات تحلیل و طراحی شی گرا پیام نور

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان

  • نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا پیام نور
  • نمونه سوالات درس تحلیل و طراحی شی گرا پیام نور
  • نمونه سوال تحلیل و طراحی شی گرا پیام نور
  • نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا پیام نور
  • نمونه سوالات تحلیل و طراحی شی گرا
  • نمونه سوالات درس تحلیل و طراحی شی گرا پیام نور
  • نمونه سوال درس تحلیل و طراحی شی گرا
  • نمونه سوال تحلیل و طراحی شی گرا پیام نور
  • نمونه سوال تحلیل و طراحی شی گرا
  • دانلود نمونه سوال تحلیل و طراحی شی گرا