نمونه سوالات زبان تخصصی دانشگاه پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصي دانشگاه پيام نور

عنوان درس: زبان تخصصي ، زبان تخصصي (مديريت و فناوري اطلاعات)

شناسه محصول: 196 دسته: , , , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی دانشگاه پیام نور

 

عنوان درس: زبان تخصصی ، زبان تخصصی (مدیریت و فناوری اطلاعات)

کد درس: ۱۱۱۵۰۷۴ – ۱۲۲۵۰۰۸ – ۱۵۱۱۰۱۵

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر ( نرم‌ افزار ) ۱۱۱۵۰۷۴ ، مهندسی رباتیک ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی) ،‌ مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن ، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری ،  مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ، مهندسی کامپیوتر -نرم‌افزار(چندبخشی) ،  علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۲۲۵۰۰۸ – ، مدیریت فناوری اطلاعات ۱۵۱۱۰۱۵

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با جواب

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان

  • نمونه سوالات زبان تخصصی دانشگاه پیام نور
  • نمونه سوال زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت دانشگاه پیام نور
  • نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت دانشگاه پیام نور
  • نمونه سوالات زبان تخصصی شیمی دانشگاه پیام نور
  • نمونه سوالات زبان تخصصی حسابداری دانشگاه پیام نور
  • نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد دانشگاه پیام نور
  • نمونه سوالات زبان تخصصی ۲ دانشگاه پیام نور
  • نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ دانشگاه پیام نور
  • نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر دانشگاه پیام نور
  • نمونه سوالات زبان تخصصی ۳ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ حسابداری پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   سوالات زبان تخصصی معماری   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر دانشگاه آزاد   نمونه سوالات امتحانی زبان تخصصی عمران   نمونه سوال زبان تخصصی برق پیام نور   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی عمران پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ حسابداری پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   سوالات زبان تخصصی معماری   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر دانشگاه آزاد   نمونه سوالات امتحانی زبان تخصصی عمران   نمونه سوال زبان تخصصی برق پیام نور   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی عمران پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ حسابداری پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   سوالات زبان تخصصی معماری   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر دانشگاه آزاد   نمونه سوالات امتحانی زبان تخصصی عمران   نمونه سوال زبان تخصصی برق پیام نور   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی عمران پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ حسابداری پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   سوالات زبان تخصصی معماری   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر دانشگاه آزاد   نمونه سوالات امتحانی زبان تخصصی عمران   نمونه سوال زبان تخصصی برق پیام نور   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی عمران پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ حسابداری پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   سوالات زبان تخصصی معماری   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر دانشگاه آزاد   نمونه سوالات امتحانی زبان تخصصی عمران   نمونه سوال زبان تخصصی برق پیام نور   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی عمران پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر دانشگاه آزاد   سوالات زبان تخصصی معماری   نمونه سوال زبان تخصصی برق پیام نور   نمونه سوال زبان تخصصی فیزیک پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ حسابداری پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی عمران پیام نور   نمونه سوالات امتحانی زبان تخصصی عمران   دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی برق   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ حسابداری پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   سوالات زبان تخصصی معماری   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر دانشگاه آزاد   نمونه سوالات امتحانی زبان تخصصی عمران   نمونه سوال زبان تخصصی برق پیام نور   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی عمران پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ حسابداری پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   سوالات زبان تخصصی معماری   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر دانشگاه آزاد   نمونه سوالات امتحانی زبان تخصصی عمران   نمونه سوال زبان تخصصی برق پیام نور   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی عمران پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ حسابداری پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   سوالات زبان تخصصی معماری   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر دانشگاه آزاد   نمونه سوالات امتحانی زبان تخصصی عمران   نمونه سوال زبان تخصصی برق پیام نور   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی عمران پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ حسابداری پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی کامپیوتر پیام نور   سوالات زبان تخصصی معماری   نمونه سوالات زبان تخصصی کامپیوتر دانشگاه آزاد   نمونه سوالات امتحانی زبان تخصصی عمران   نمونه سوال زبان تخصصی برق پیام نور   دانلود نمونه سوال زبان تخصصی عمران پیام نور