نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات طراحي الگوريتم‌ها دانشگاه پيام نور

 سوالات طراحي الگوريتم‌ها پيام نور

عنوان درس: طراحي الگوريتمها ، طراحي و تحليل الگوريتم‌ها

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها دانشگاه پیام نور

 سوالات طراحی الگوریتم‌ها پیام نور

 

عنوان درس: طراحی الگوریتمها ، طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها

کد درس: ۱۱۱۵۰۷۸ – ۱۱۱۵۱۴۲ – ۱۱۱۵۱۶۶

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ، مهندسی کامپیوتر ( نرم‌ افزار ) ۱۱۱۵۰۷۸ ، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ،  علوم کامپیوتر(چندبخشی) ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن ، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری ، مهندسی کامپیوتر -نرم‌افزار(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ، مهندسی رباتیک،  مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی) ۱۱۱۵۱۴۲ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۶

 

سوالات طراحی الگوریتم‌ها پیام نور

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

 

سوالات طراحی الگوریتم‌ها پیام نور

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم‌ها دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان

نمونه سوالات طراحی الگوریتم دانشگاه شریف   نمونه سوالات طراحی الگوریتم با پاسخ تشریحی   نمونه سوالات طراحی الگوریتم کارشناسی   نمونه سوالات طراحی الگوریتم دانشگاه آزاد   نمونه سوال طراحی الگوریتم مقسمی   نمونه سوالات حل شده طراحی الگوریتم   نمونه سوال الگوریتم با جواب   نمونه سوالات فلوچارت   نمونه سوالات طراحی الگوریتم دانشگاه شریف   نمونه سوالات طراحی الگوریتم با پاسخ تشریحی   نمونه سوالات طراحی الگوریتم کارشناسی   نمونه سوالات طراحی الگوریتم دانشگاه آزاد   نمونه سوال طراحی الگوریتم مقسمی   نمونه سوالات حل شده طراحی الگوریتم   نمونه سوال الگوریتم با جواب   نمونه سوالات فلوچارت   نمونه سوالات طراحی الگوریتم دانشگاه شریف   نمونه سوالات طراحی الگوریتم با پاسخ تشریحی   نمونه سوالات طراحی الگوریتم کارشناسی   نمونه سوالات طراحی الگوریتم دانشگاه آزاد   نمونه سوال طراحی الگوریتم مقسمی   نمونه سوالات حل شده طراحی الگوریتم   نمونه سوال الگوریتم با جواب   نمونه سوالات فلوچارت   نمونه سوالات طراحی الگوریتم دانشگاه شریف   نمونه سوالات طراحی الگوریتم با پاسخ تشریحی   نمونه سوالات طراحی الگوریتم کارشناسی   نمونه سوالات طراحی الگوریتم دانشگاه آزاد   نمونه سوال طراحی الگوریتم مقسمی   نمونه سوالات حل شده طراحی الگوریتم   نمونه سوال الگوریتم با جواب   نمونه سوالات فلوچارت   نمونه سوالات طراحی الگوریتم دانشگاه شریف   نمونه سوالات طراحی الگوریتم با پاسخ تشریحی   نمونه سوالات طراحی الگوریتم کارشناسی   نمونه سوالات طراحی الگوریتم دانشگاه آزاد   نمونه سوال طراحی الگوریتم مقسمی   نمونه سوالات حل شده طراحی الگوریتم   نمونه سوال الگوریتم با جواب   نمونه سوالات فلوچارت   نمونه سوالات طراحی الگوریتم دانشگاه شریف   نمونه سوالات طراحی الگوریتم با پاسخ تشریحی   نمونه سوالات طراحی الگوریتم کارشناسی   نمونه سوالات طراحی الگوریتم دانشگاه آزاد   نمونه سوال طراحی الگوریتم مقسمی   نمونه سوالات حل شده طراحی الگوریتم   نمونه سوال الگوریتم با جواب   نمونه سوالات فلوچارت   نمونه سوالات طراحی الگوریتم دانشگاه شریف   نمونه سوالات طراحی الگوریتم با پاسخ تشریحی   نمونه سوالات طراحی الگوریتم کارشناسی   نمونه سوالات طراحی الگوریتم دانشگاه آزاد   نمونه سوال طراحی الگوریتم مقسمی   نمونه سوالات حل شده طراحی الگوریتم   نمونه سوال الگوریتم با جواب   نمونه سوالات فلوچارت