نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات طراحي و پياده سازي زبان‌هاي برنامه سازي دانشگاه پيام نور

عنوان درس: طراحي و پياده سازي زبان‌هاي برنامه سازي ، رياضيات مهندسي

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی دانشگاه پیام نور

 

عنوان درس: طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی ، ریاضیات مهندسی

کد درس: ۱۱۱۵۰۸۴ – ۱۱۱۵۱۶۸

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ، مهندسی کامپیوتر – نرم افزار (چند بخشی) ۱۱۱۵۰۸۴- ، علوم کامپیوتر ، ریاضیات و کاربردها ، علوم کامپیوتر (چند بخشی) ۱۱۱۵۱۶۸

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه سازی نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه‌سازی تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه‌سازی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه‌سازی نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه‌سازی تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه‌سازی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه‌سازی نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبان‌های برنامه‌سازی دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان

  • نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
  • نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی+پیام نور
  • نمونه سوال طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی پیام نور
  • نمونه سوال طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
  • نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی
  • نمونه سوال طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی
  • نمونه سوالات درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
  • دانلود نمونه سوالات درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
  • نمونه سوالات طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
  • نمونه سوال طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی با جواب