نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات فناوري اطلاعات براي مديران دانشگاه پيام نور

سوالات فناوري اطلاعات براي مديران پيام نور

عنوان درس: فناوري اطلاعات براي مديران

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران دانشگاه پیام نور

سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران پیام نور

عنوان درس: فناوری اطلاعات برای مدیران

کد درس: ۱۲۱۸۳۵۶ – ۱۵۱۱۰۱۲

رشته تحصیلی/ کد درس: مدیریت فناوری اطلاعات (سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته) ، مدیریت فناوری اطلاعات (کسب و کار الکترونیک) ، مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت دانش) ، مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت منابع اطلاعاتی) ۱۲۱۸۳۵۶ – ، مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی) ۱۵۱۱۰۱۲

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران پیام نور

دانلود نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران پیام نور

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

  • نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران
  • نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران پیام نور
  • نمونه سوال فناوری اطلاعات برای مدیران
  • نمونه سوال فناوری اطلاعات برای مدیران پیام نور
  • دانلود نمونه سوالات فناوری اطلاعات برای مدیران
  • دانلود نمونه سوالات درس فناوری اطلاعات برای مدیران