نمونه سوالات پایگاه داده‌ها پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات پايگاه داده‌ها دانشگاه پيام نور

عنوان درس: اصول طراحي پايگاه داده‌ها ، پايگاه داده‌ها

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده‌ها دانشگاه پیام نور

 

عنوان درس: اصول طراحی پایگاه داده‌ها ، پایگاه داده‌ها

کد درس: ۱۱۱۵۰۸۸ – ۱۱۱۵۱۴۱ – ۱۱۱۵۱۶۹ – ۱۵۱۱۰۷۹ – ۱۱۱۵۱۷۷

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر –  نرم افزار ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ، مهندسی کامپیوتر – نرم ‌افزار (چند بخشی) ۱۱۱۵۰۸۸ –  ،  مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی) ۱۱۱۵۱۴۱ – ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۹ – ، علوم کامپیوتر (چند بخشی) ، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۷۹ ، – ۱۱۱۵۱۷۷

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده‌ها نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده‌ها تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده‌ها نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده‌ها نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده‌ها تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده‌ها نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده‌ ها نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده‌ ها تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده‌ ها نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده‌ ها نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده‌ ها تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده‌ ها نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده‌ ها نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات پایگاه داده‌ ها دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان

 

  • نمونه سوالات پایگاه دادهها
  • نمونه سوالات پایگاه داده ها
  • نمونه سوال پایگاه داده ها
  • نمونه سوالات درس پایگاه داده ها
  • نمونه سوالات پایگاه داده ها با جواب
  • نمونه سوالات آزمایشگاه پایگاه داده ها
  • نمونه سوال پایگاه داده ها با جواب
  • نمونه سوالات پایگاه داده ها پیام نور
  • دانلود نمونه سوالات پایگاه داده ها

نمونه سوالات پایگاه داده کاردانی   نمونه سوالات پایگاه داده پیشرفته با جواب تشریحی   نمونه سوالات تشریحی پایگاه داده   نمونه سوالات sql با جواب   نمونه سوالات پایگاه داده پیام نور با جواب   نمونه سوال آزمایشگاه پایگاه داده   نمونه سوال پایگاه داده دانشگاه آزاد   نمونه سوال پایگاه داده دانشگاه آزاد با جواب   نمونه سوالات پایگاه داده کاردانی   نمونه سوالات پایگاه داده پیشرفته با جواب تشریحی   نمونه سوالات تشریحی پایگاه داده   نمونه سوالات sql با جواب   نمونه سوالات پایگاه داده پیام نور با جواب   نمونه سوال آزمایشگاه پایگاه داده   نمونه سوال پایگاه داده دانشگاه آزاد   نمونه سوال پایگاه داده دانشگاه آزاد با جواب   نمونه سوالات پایگاه داده کاردانی   نمونه سوالات sql با جواب   نمونه سوالات تشریحی پایگاه داده   نمونه سوال پایگاه داده دانشگاه آزاد   نمونه سوالات پایگاه داده پیشرفته با جواب تشریحی   نمونه سوال پایگاه داده دانشگاه آزاد با جواب   نمونه سوال آزمایشگاه پایگاه داده   نمونه سوالات پایگاه داده همراه با جواب   نمونه سوالات پایگاه داده کاردانی   نمونه سوالات sql با جواب   نمونه سوالات تشریحی پایگاه داده   نمونه سوال پایگاه داده دانشگاه آزاد   نمونه سوالات پایگاه داده پیشرفته با جواب تشریحی   نمونه سوال پایگاه داده دانشگاه آزاد با جواب   نمونه سوال آزمایشگاه پایگاه داده   نمونه سوالات پایگاه داده همراه با جواب   نمونه سوالات پایگاه داده کاردانی   نمونه سوالات پایگاه داده پیشرفته با جواب تشریحی   نمونه سوالات تشریحی پایگاه داده   نمونه سوالات sql با جواب   نمونه سوالات پایگاه داده پیام نور با جواب   نمونه سوال آزمایشگاه پایگاه داده   نمونه سوال پایگاه داده دانشگاه آزاد   نمونه سوال پایگاه داده دانشگاه آزاد با جواب   نمونه سوالات پایگاه داده کاردانی   نمونه سوالات sql با جواب   نمونه سوالات تشریحی پایگاه داده   نمونه سوال پایگاه داده دانشگاه آزاد   نمونه سوالات پایگاه داده پیشرفته با جواب تشریحی   نمونه سوال پایگاه داده دانشگاه آزاد با جواب   نمونه سوال آزمایشگاه پایگاه داده   نمونه سوالات پایگاه داده همراه با جواب   نمونه سوالات پایگاه داده کاردانی   نمونه سوالات sql با جواب   نمونه سوالات تشریحی پایگاه داده   نمونه سوال پایگاه داده دانشگاه آزاد   نمونه سوالات پایگاه داده پیشرفته با جواب تشریحی   نمونه سوال پایگاه داده دانشگاه آزاد با جواب   نمونه سوال آزمایشگاه پایگاه داده   نمونه سوالات پایگاه داده همراه با جواب