سورس پروژه قوری افلاطونی درس گرافیک در سی پلاس پلاسسورس پروژه قوری افلاطونی درس گرافیک در سی پلاس پلاس در محیط کنسول – با کتابخانه ی glut پروژه ی دانشجویی درس گرافیک 1 در مقطع کارشناسی رشته ی مهندسی کامپیوتر نام پروژه: رسم قوری افلاطونی همراه با چرخش در سه محور نوع پروژه: سه بعدی زبان برنامه نویسی: سی پلاس پلاس کتابخانه ی مورد استفاده برای رسم های گرافیکی: GLUT معرفی پروژه: در این برنامه، ایتدا یک صفحه ی سفید برای رسم ساخته می شود. سپس با هر بار کلیک چپ، جسم دو حرکت همزمان انجام می دهد:حرکت اول، حرکت پادساعتگرد در محور ایکس وای میباشد. چرخش پادساعتگردحرکت دوم، حرکت کوچک شونده در محور صفحه زد میباشد.پس با هر بار کلیک چپ، شکل به صورت همزمان یک واحد کوچک می شود و سی درجه به صورت پادساعتگرد می چرخد. همچنین با هر بار کلیک راست، رنگ شکل از صورتی به آبی تغییر می کند و جسم در جهت ایکس زد می چرخد.مانند اینکه قوری را روی میز بگذارید و آن را به صورت ساعتگرد بچرخانید. توجه خیلی مهم:برای اجرای برنامه های گرافیک، ابتدا باید کتابخانه ی مورد نظر را بر روی کامپیوتر خود نصب کنید. آموزش نصب کتابخانه ی گرافیک بر روی کامپیوتر: در همین پروژه، به فایل زیر بر …