سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری غضنفری زهره کاظمی (اصول و مبانی سیستمھای خبره)


سیستم های  پشتیبانی تصمیم گیری غضنفری زهره کاظمی (اصول و مباني سيستمھاي خبره) در این پست جزوه تالیفی دانشجو از درس سیستم های پشتیبانی تصمییم گیری غضنفری زهره کاظمی (اصول و مباني سيستمھاي خبره) کارشناسی ارشد پیام نور را به شرح ذیل قرار دادیم: 1-جزوه تالیفی دانشجو در 240 صفحه پی دی اف  2- 200 تست تالیفی از فصل 1تا 6 3- 5دوره نمونه سوال ترم که برای تسلط بر این درس لازم و ضروری می باشد . …