صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان

3,000 تومان

صلاحيت قضايي مراجع بين‌المللي غيرمسلمان

تبيين موضوع بحث

پيشينه قضاوت

ضرورت قضاوت

قضاوت از نگاه اسلام

قضاوت در روابط بين‌الملل

مراجع بين‌المللي غير مسلمان

مراجع قضايي بين‌المللي و قواعد حاكم بر آنها

ديوان بين‌المللي دادگستري

دادگاه كيفري بين‌المللي

قواعد حاكم بر مراجع قضايي بين‌المللي از ديد اسلام

رجوع به نهادهاي قضايي در شرايط عادي و غيرعادي

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 109

توضیحات

صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان

فهرست مطالب:

مقدمه

۱.    تبیین موضوع بحث

۲.    پیشینه قضاوت

۳.    ضرورت قضاوت

۴.     قضاوت از نگاه اسلام

۵.     قضاوت در روابط بین‌الملل

۶.     وضعیت جدید بین‌المللی

۷.    مراجع بین‌المللی غیر مسلمان

۸.    کشورهای اسلامی و مراجع بین‌المللی

۹.    علل سلطه پذیری مسلمانان

۱۰.گرایش به حقوق بشری

۱۱.سلطه حقوق بشری در حوزه ملی

۱۲.سلطه حقوق بشری در حوزه بین‌المللی

۱۳.ضرورت بحث

۱۴. پیشینه بحث

بخش اول: مراجع قضایی بین‌المللی و قواعد حاکم بر آنها

  فصل اول: مراجع قضایی بین‌المللی

    ١. دیوان بین‌المللی دادگستری

        قضات دیوان

        رسیدگی و رأی دیوان

    ٢. دادگاه کیفری بین‌المللی

         صلاحیت دادگاه کیفری

    ٣. داوری بین‌المللی

   فصل دوم: مراجع شبه قضایی

     ١. شورای امنیت

     ٢. مجمع عمومی

     ٣. سایر مراجع

  فصل سوم: قواعد حاکم بر مراجع قضایی بین‌المللی از دید اسلام

     ١. عهدنامه‌ها (معاهدات)

       انعقاد معاهده با غیر مسلمان

       مبنای معاهده از دید اسلام

        الف: حقوق فطری (طبیعی)

         اصول حقوق فطری

        ب: عرف

        ج: التزامات غیرمسلمان

       شرایط انعقاد معاهده

       لزوم وفای به عهد

       تجدید نظر در معاهدات

       انحاء معاهده

         معاهده استرداد تبعه

     ٢. عرف بین‌المللی به مثابه یک اصل حقوقی

       عرف در حقوق غیراسلامی

       عرف در حقوق اسلامی

       منشأ عرف

     ٣. اصول کلی حقوقی

     ۴. تصمیمات قضایی

     ۵. عقاید حقوقدان‌ها

بخش دوم: رجوع به نهادهای قضایی در شرایط عادی و غیرعادی

  فصل اول: اصل عدم سلطه

  فصل دوم: مفهوم صلاحیت قضایی و ادله آن

      گفتار اول: دلیل عقلی

      گفتار دوم: ادله نقلی

        ١. صلاحیت مؤمن

        ٢. صلاحیت کافر

           ادله نفی صلاحیت کافر

             الف: آیات نفی تولی

             ب: آیه ادای امانت

             ج: آیه نفی سبیل

                معنای آیه و مفردات آن

             د: آیه قضاوت طاغوت

             هـ : روایت برتری اسلام (اعتلاء)

        ادله اثبات صلاحیت (فی الجمله)

الف: ادله عرف‌گرایان

ب: ادله عقل‌گرایان

    ١. حقوق مشترک

                 ٢. رجوع به کارشناس

                 ٣. وضع قضاوت

                 ۴. خطابات عام نقلی

  فصل سوم: رجوع در شرایط غیرعادی

نتیجه گیری

فهرست منابع

مقدمه

در این مقدمه چند مطلب را از نظر می‌گذرانیم

١. تبیین موضوع بحث

در ابتدا لازم است روشن کنیم که منظور از صلاحیت در عنوان بحث صلاحیت ذاتی مراجع قضایی بین‌المللی از منظر اسلام است؛ چون همان طور که در عنوان آمده این مراجع به قید غیر اسلامی محل ابتلا هستند و اجمالاً می‌دانیم که اسلام رجوع به قضات غیر مسلمان را جایز نمی‌داند. و منظور از قضاوت فرایندی کارشناسانه به منظور کشف حقیقت و حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومت است. همچنین منظورمان از مراجع قضایی بین المللی، نهادهایی است که در فضای بین المللی با تعهدات عام یا خاص متکفل رسیدگی قضایی به اختلافات دولتها هستند. و منظور از رجوع، احاله امر به مرجع و تبعیت از تصمیم قضایی یا شبه قضایی آن است.

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۰۹

 .

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان