طرح درس سالانه قرآن دوم ابتداییبهتر است برای تدریس یک ساله قرآن دوم ابتدایی از یک طرح درس سالانه استاندارد استفاده کنیم . در اینجا طرح درسی سالانه از کتاب قرآن پایه دوم ابتدایی ( بر اساس بودجه بندی پیشنهادی ) آورده ایم . این طرح درس شامل 5 صفحه بوده و در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آن وجود دارد . طرح درس فوق در یک جدول تهیه و تنظیم شده و در آن برای هر جلسه عنوان فعالیت ، هدف جلسه ، مهارتها و فعالیت های لازم آورده شده است . به عنوان نمونه ، برای یکی از جلسات مهرماه موارد زیر لحاظ شده است : عنوان فعالیت : سوره نصر ، بیان دومین پیام قرآنی هدف جلسه : دانش آموزان با سوره نصر آشنا شوند ، فراگیران حروف ناخوانا ( والی ) را بشناسند . مهارتها و فعالیت ها : دانش آموزان سوره نصر را روان بخواند ( البته همراه با پخش صوتی سوره ) ، فراگیران حروف ناخوانا را تشخیص دهند و بدانند بعد از حروف ناخوانا تشدید یا ساکن وجود دارد . قابل ذکر است در طرح درس مذکور بودجه بندی رعایت شده و در آن شماره صفحاتی که برای هر جلسه باید تدریس شود آورده شده است .   هدیه این محصول : طرح درس هدیه های آسمان دوم درس اهل ب …