علم، ایمان و انسانیت

2,000 تومان

علم، ايمان و انسانيت

علم

ايمان

انسانيت

تفاوت انسان با حيوان

علم و ايمان

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 14

توضیحات

علم، ایمان و انسانیت

 

فهرست مطالب:

مقدمه

علم

ایمان

انسانیت

تفاوت انسان با حیوان

رابطه‏ای میان حیوانیت انسان و انسانیت او

علم و ایمان

رابطه علم و ایمان

نتیجه گیری

منابع

علم، ایمان و انسانیت
علم، ایمان و انسانیت

مقدمه:

آگاهی انسان نه در محدوده منطقه و مکان ، زندانی می‏ماند و نه زنجیره زمان آن را در قیدوبند نگه می‏دارد هم‏مکان را درمی‌نوردد و هم ‌زمان را از این رو هم به ماوراء محیط‌زیست خویش آگاهی پیدا می‏کند تا آنجا که دست به شناخت کرات دیگر می‏زند ، و هم بر گذشته و آینده خویش وقوف می‏یابد ، تاریخ گذشته خویش و جهان یعنی تاریخ زمین ، آسمان ، کوه‌ها ، دریاها ، گیاهان و جانداران دیگر را کشف‏ می‏کند و درباره آینده تا افق‌های دوردست می‏اندیشد بالاتر این‌که انسان اندیشه خویش را درباره بی‌نهایت‌ها و جاودانگی‌ها به جولان می‏آورد و به برخی ‏بی‌نهایت‌ها و جاودانگی‌ها شناخت پیدا می‏کند آدمی از شناخت فردیت و جزئیت پا فراتر می‏نهد ، قوانین کلی و حقایق عمومی و فراگیرنده جهان را کشف می‏کند و به این وسیله تسلط خویش را بر طبیعت مستقر می‏سازد. انسان ازنظر خواسته‏ها و مطلوب‌ها نیز می‏تواند سطح والایی داشته باشد انسان موجودی است ارزش جو ، آرمان‌خواه و کمال مطلوب خواه ، آرمان‌هایی را جستجو می‏کند که مادی و از نوع سود نیست ، آرمان‌هایی که تنها به خودش و حداکثر همسر و فرزندانش اختصاص ندارد ، عام و شامل و فراگیرنده همه بشریت است ، به محیط و منطقه خاص یا قطعه‏ای خاص از زمان محدود نمی‏گردد. انسان آن‌چنان آرمان‌پرست است که ارزش عقیده و آرمانش فوق همه‏ ارزش‌های دیگر قرار می‏گیرد ، آسایش و خدمت به انسان‌ها از آسایش خودش ‏بااهمیت‌تر می‏گردد ، خاری که در پای دیگران فرو برود مثل این است که در پا بلکه چشم خودش فرو رفته باشد ، با دیگران‏ همدرد می‏شود ، از شادی دیگران شاد و از اندوه آنان اندوهگین می‏گردد ، به‏ عقیده و آرمان مقدس خود آن‌چنان دلبستگی پیدا می‏کند که منافع خود ، بلکه‏ حیات و هستی خود را به سهولت فدای آن می‏نماید . جنبه انسانی تمدن بشری که روح تمدن به شمار می‏رود ، مولود این‌گونه‏ احساس‌ها و خواسته‏های بشری است.

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۴

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق علم، ایمان و انسانیت محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان